اقتصادی

اتفاقی که تمایل به سرمایه گذاری در بورس را افزایش خواهد داد

یک کاش اس باز ایه ر ای بار اس ی قان مایات ر ای رایه تایه ه ر ایه گذای

ولید هلالات در گفت و گو با گزارشگر یک، با اشاره به لایحه مالیات عایدی بر سرمایه و تاثیر بر روی بازار سرمایه اظهار کرد: هر چقدر جلوی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای موازی گرفته شود و از پول موازی گرفته شود یا مالیاتی که تعیین می‌شود. ، واقا گ د ، ز ز از زایه زایه گذ اران ی ر یه یه یه ایایه بازار هار و و رهای م یهای م ا ا ا ا ا ا ا ا ا .

وی ادامه داد:تاکنون دارایی کار معاف از مالیات بوده اند و فقط دو قشر دن این کشو بوده است. یکی از سهامدارانی که هم شرکت ها یک بار مالیات پرداخت می کنند و هم مودش شرک معاملون کلیات یکی از سهامداران که هم شرکت ها یک بار مالیات شرکی هستند. بنابراین هرچقدر وضعیت مالیات در بازارهای

بر اساس این گزارش، اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که به زودی لایحه مالیات عایدی بر سرمایه به صحن علی مجلس می‌آید تا بررسی شود. قرار گرفتن.

پیش از این نیز اعلام شد که این قانون مالیات بر مجموع درآمدهاست د کیم اسه ار اتیا پیش از این بود که این بودجه است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا