سلامت و دانش

برای افرایش طول عمر دو دقیقه ورزش شدید کافی است

ه گز اش شفاف ، قیق قیق قیق قیق ، ، ف ف ا ش ش- ج ً ۱۵ ه- ب اکاهش خط ، ، س تان و ا اس.

این مطالعه نشان می‌دهد که نسبتاً فعالیت بدنی شدید هفتگی ممکن است فواید شه باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد که ورزش منظم منجر به کاهش خطر ابتلا به برخی از بیماری‌های امزمی منجر به کاهش می‌شود با این حال، تحقیقات جدید، بر شدت و مدت ورزش مورد نیاز برای دستیابی به فواید سلامتی.

برای این مطالعه، ۷۱۸۹۳ بزرگسال بدون هیچ گونه شواهدی از بیماری قلبی شواهدی از بیماری قلبی

آمار بین میزان ارتباط و تعداد دفعات انجام فعالیت بدنی شدید با مرگ (به هر علت، بیماری‌های بیماری‌های قلبی و سرطان) و بروز بیماری‌های قلبی و سرطان را تجزیه و تحلیل و تحلیل کردند.

برای درک تفاوت بین فعالیت‌های بدنی متوسط ​​و فعالیت بدنی شدید، بیشتر فعالیت‌های بدنی متوسط ​​را به عنوان ورزشی تعریف می‌کنند که ضربان قلب را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، اما لزوماً افراد را از نفس نمی‌اندازد.

با این حال، فعالیت بدنی شدید احتمالاً به افزایش ضربان قلب مبید و افراد شن شو افراد شدیداً شدیداً شدید با این حال، فعالیت بدنی شدید می شود. نمونه هایی از فعالیت بدنی شدید عبارتند از دوی سرعت، شنا یا دوچرخه سواری با رعتها.

تعداد افقی دریافتند که همه پیامدهای نامطلوب را در معرض بررسی بازاشرش میزان تدویکا قرار می دهند.

به عنوان مثال، شرکت‌کنندگانی که هیچ فعالیت بدنی شدیدی نداشتند، در 4 درصد در معرض عنوان، شرکت‌کنندگانی که هیچ فعالیتی ندارند. این خطر با کمتر از ۱۰ دقیقه فعالیت شدید هفتگی به ۲% کاهش یافت و در صورت کی ی ی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا