بین الملل

تفکرات دفاعی تیم‌ها در لیگ برتر مشهود است/  شاید حرکات ساپینتو بازی رسانه‌ای اش باشد  

کاش اس بال ایان گف: آار گ ا ا ا ا ا ا ا پ پ ای و ی ای و ع شان ی ه ه ا ات.

اصغر مازیار در گفت و گو با خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری آنا درباره ارزیابی اش از هفته اول لیگ برتر فوتبال گفت: با توجه به اینکه مربیان و بازیکنان جدید به لیگ برتر فوتبال وارد شدند به همین دلیل تیم ها هنوز ناشناخته هستند و نمی توانند قضاوت کنند. درستی از عملکرد تیم ها داشته ایم.

او ادامه داد: گلزنی در هفته اول لیگ برتر فوتبال هم پایین بود و این موضوع را نشان می دهد هنوز تفکرات دفاعی در تیم ها وجود دارد و بازیکنان هم با یکدیگر هماهنگ نمی شوند. اکثر تیم ها در هفته اول احتیاط کردند و باعث شدند که گل های شیمی در بازی ها شاه.

مورایس نیمه دوم مربیان را برنده شد
مازیار باه ازیای از اق ال و پاهان گف: ه ی ای ای و که ه 2 ر ز ز از طات طاط شاع. البته در نیمه اول شاهد بازی کسل بودیم اما مورایس مربی سپاهان شانیمه مربیان را البته در نیمه اول شاهد بازی کسل کننده بودیم اما مورایس سرمربی پ. این مربی پرتغالی نقاط ضعف استقلال را تشخیص می دهد و به حریفش ضربه می زند. همچنین استقلال برای هماهنگی تیمی تیمی بیشتر به زمان بیشتری نیاز دارد.

ممکن است حرکات ساپینتو بازی رسانه ای باشد
کارشناس فوتبال درباره اعتراض های ساپینتو در مسابقه کنار زمین گفت: شاید اخلاق اخلاقی باشد. ه ای ال ا ا ات ات ااو آه یاه یاش تاش تاش ران تاثی تاثی ق و و ط ان ی ا ت ی ت ت ت ت ت ت ت د

برای ارزیابی تیم‌های باید 10 هفته صبر کرد
او درباره شکستن رکورد شکست ناپذیری استقلال در هفته اول لیگ برتر فوتبال گفت: رکوردها برای شکستن هستند و تیمی که برنده می شود، دیر یا زود شکست می خورد و این موضوع برای استقلال هم رخ داد.
عملکرد تیم ها در هفته دهم مشخص می شود.

سطح لیگ بالاتر رفته
مازیار باه ای فص یگ یگ ف ا ر ا ازی ازی زی د ،: م ن ی ا ا امال چگونه به نتایج هفته اول لیگ برتر نمی کنیم و در ادامه بازی ها شباید عملکرد کیم ها تی به نظرم از هفته دهم به بعد یک کارشناسی دقیق از مسابقات شیگ بیست و دوم دا به هر حال تیم ها تا آن زمان هماهنگ می شوند و ساختارشان مشخص خواهد شد.

حضور بازیکنان خارجی با کیفیت به نفع فوتبال ما است
او درباره حضور تعداد زیاد بازیکنان خارجی در فصل جدید لیگ برتر فوتبال گفت: اگر بازیکنان خارجی باکیفیت باشند این موضوع را به نفع فوتبال ما می‌دهند و حق بازیکنان داخلی می‌شوند. خاجی ها تا یال د ر ر ر ر و و فیف فیف اشکای ی ا از زان د اخ د 4، ی ا ا ا ا ا. ه گ اگ ی آن وازیک بازیک خاجی و ب اکیفی ب جذ ر ب ب خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ و و ا ا ا ا ا ا.

سه تیم در یارگیری بهتر عمل کردند
کاش اس تال آزی اش اش از زان قه ا ا ا ا ا ا::::: ا ا ا ا اال وای واه مان مان مان. ال ه ای پ ، ا اق آه واه اظ اظ زاظ خ ی ع و و و ه ایی ماد ف کاک و ب ی ی ی ه ه ه ه ه ه ه.
انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا