سلامت و دانش

درمان کرونا در پیک ششم چقدر آب می‌خورد؟

معاونت و خدمات سلامت بیمه بیمه سلامت بیمه مربوط به پوشش بیمه‌ای وبرمان بیان تیرام یوه معاون بیمه و سازمان بیمه سلامت

مهدی رضایی در گفت‌وگو با گزارشگر یکبا تاکید بر این که داروی تزریقی رامدسیویر همچنان تحت پوشش بیمه قرار دارد، گفت: از سال ۱۳۹۹ این دارو تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد. نتایجا بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، حتی پوشش بیمه‌ای این دارو افزایش یافته است در واقع پیشتر در موارد بستری موقت بیمه این داروها به شکل 70 درصد از سهم بیمه و 30 درصد سهم افراد بود که حتی این پوشش هم به این پوشش هم می‌رسد. در مورد بستری هم که این پوشش از ابتدا با فرانشیز ۹۰ درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه چنین بیمه‌ای بر اساس پروتکل ابلاغی وزارت ابه اعمال وی با تاکید بر اینکه چنین بیمه‌ای بر اساس بیمه‌ها تاکید می‌کند. وزارت بهداشت علمی بر اساس جدیدترین نسخه های، نسخه اولیه (شماره 11) تحت عنوان راهنمای تشخیص و درمان کوید 19 منتشر کرده است و بر اساس این دستورالعمل تعیین شده است که چه دارویی تجویز می شود. را تقبل می کنیم. برنامه های ما تجویزی خارج از پروتکل ذکر شده را شامل نمی شود.

او درباره هزینه حدودی پرداختی از سوی بیمار برای تزریق رمدسیویر، اظهار کرد: بر اساس آخرین قیمتی که سازمان غذا و دارو برای هر دز رمدسیویر تعیین کرده است مبلغ آن حدود 370 هزار تومان است که درمان 5 روزه آن (تزریق 6 دز آمپول) است. احتساب فرانشیز ذکر شده حدود ۲۲۲ هزار تومان برای پرداخت هزینه و مابقی هزینه بر احتساب فرانشیز حدود ۲۲۲ هزار تومان است. البته در آخرین رشته های علمی درمان ۳ روزه با رمدسیویر هم قید شمرون است که یمان را باز کند که در آخرین درمان ۳ روزه باشد.

رضایی درباره هزینه های تزریق این دارو برای بیماران، بیان کرد: پوشش ما برای درمان بستری است و بر این اساس همه خدماتی که بیماران بستری در بخش دریافت دولتی انجام می دهند، بر اساس تعرفه 90 درصدی محاسبه می شود. توجه داشته باشید که چه بیمارانی به بیمار مبتلا می شوند که از بیماران بستری می شوند.

وی با اشاره به میزان هزینه درمان برای هر بیمار متفاوت است، توضیح می‌دهد: هزینه‌ها برای هر بیمار بسته به شرایط درمان است و در بیمارانی که به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، هزینه بیشتری خواهد داشت. مبلغ مبلغ حدود ۹ میلیون تومان بوده است که ۹۰ درصد پرداختی توسط مواو طی ۰ در البته در بخش خصوصی بیمه‌ها بر اساس تعرفه دولتی است و تمدید اوت تعرفه می‌کند یا در مورد پرداخت هزینه‌های بیمه‌ها. در دریافت خدمات از بخش خصوصی حدود 75 درصد هزینه‌ها برای پرداخت بیمدار و حدود 5 درصد

او در خصوص میزان هزینه های بیمه سلامت از ابتدایی ترین موارد فوق نیز گفت: بر اساس اساسنامه، سازمان بیمه سلامت بیش از 300 میلیارد تومان در مورد درمان هزینه های انجام شده است.

وی گفت: این تستها هم پوشش بیمه تحت پوشش بیمه است و در مراکز دانشگاهی دولتی نیز با فرانشیز رایگان انجام می شود. در مراکز ویژه وزارت بهداشت و درمان نیز هزینه هایی را برای این کار انجام می دهند.

رضایی در پایان تجربی مشکل کرد: بیماری نوپدیدی بود که هم برای مردی که هم مجموعه ای از سلامت ایجاد کرده است ولی بااتی توام بود. بزرگ ترین درس برای کشور ما بویژه در پیک قبلی این بود که مصرف بیرویه برخی داروها بود که هم برای مردم از نظر عوارض ایجاد می شود و هم برای بیمه ها از نظر افزایش هزینه، زیانبار بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات، وزارت بهداشت در پروتکلهای درمانی خود اصلاحاتی انجام داده است که انشاءالله در پیک ششم از تجربیات پیکهای درست استفاده کنید و به سمت مصرف بیرویه داروها قبل از داروهای ضدویروسی آن نرویم تا بیشتر بر کاهش زیان به مردم، نظام سلامت هم انجام شود. با هزینه‌های بالاتری که باعث می‌شود از ارائه خدمات دیگر باز، مواجه شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا