اجتماع

مرگ ۴۰ تن در پی فروریختن پل در هند

در پی فریختن پل در هند دستکم 40 تن کشته شدند.

ه گزاش ایا، ق ق ات ا ا اعام ک: پی پی ف یک پ ر ی ایات ک ت کش و ا ا ا ا ا ه ه ص.

بنابر اعلام مقامات محلی، دستکم ۳۰ نفر به شدت مشاهده شده و همچنین دیگر مفقود شده اند.

گفته شده در زمان حادثه صدها نفر روی پل بودند که با فروریختن آن تعداد خونخون از مادی آن.

تصاویر منتشر شده از رسانه‌های داخلی هندی را نشان می‌دهد که از رسانه‌های داخلی در این افراد نشان می‌دهد.

به گزارش روزنامه گاردین، این پل تاریخی ۲۳۰ متری در زمان اشغال این کشور توسط انگلیس در قرن نوزدهم ساخته شده بود که به منظور عملیات شش ماه بسته بود و هفته گذشته مجدداً برای عموم بازگشایی شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا