عمومی

نیاز به ۲ هزار نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش همدان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین علیرضا قاسمی‌فرزاد پنجشنبه عصر ضمن حضور در مجمع فرهنگیان استان، گفت: در شرایط امروز کشور باید خواسته‌ها و استفاده‌های ما از ظرفیت‌ها و امکانات موجود باشد.

ی اداه داد: ج ه آن اسان ه ی ط ر گز گزار و مات مای جاج و ای ا ات آتان ه پیگی ش.

استاندارد همدان با بیان اینکه نیروی انسانی آموزش و پرورش یکی از چالش‌های مهم و اساسی استان است که در دست پیگیری است، اظهار کرد: مجاهدت‌های فرهنگیان در تربیت و آموزش فرزندان کشور قابل تقدیر و تشکر است.

قاسمی فرزاد یادآور شد: معلم‌ها از فرزندان این کشور، یک انسان متعهد، شرافتمند و مورد برای جامعه میسازند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع معلمی با هیچ شغل و منصبی قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: در شورای آموزش و پرورش و شورای اداری که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، حضور نیروی انسانی به عنوان یکه مهم مطرح شد.

استاندارد همدان با بیان اینکه دو هزار نیروی انسانی برای استانداردسازی منابع انسانی آموزش و پرورش استان مورد نیاز است، توجهان کرد: در مهدهای کودک باید به مسائل فرهنگی، دینی و اسلامی توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوبی که رخ داد این بود که مهدهارور شه کودکز زیرمجمو بود.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش نیروهای خود به عنوان فرهنگیان آینده، با برنامه عمل کنند، گفت: مسائل و مشکلات در سطح جامعه وجود دارد که باید مورد توجه فرهنگیان قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگیان در حل مشکلات و مسائل حوزه آموزش و پرورش، دولت را با ارائه راه‌کار همراهی، اظهار داشت: داشتن بینش برای مجموعه آموزش و پرورش یک مزیت است، اما مجموعه نباید سیاست شود.

وی ادامه داد: مطالب فرهنگیان با توجه به شرایط و توان، پیگیری و حل خواهد شد.

اتاد ان یاآ ر: م و ی آ و و و ی ی ی ب از زاز ص ات ص د ه ا اس آن اش ا اس.

این مسئول با بیان اینکه نیاز به روش‌ها، مهارت‌ها و سبک زندگی درست در مقاطع ابتدایی تدریس دارد، گفت: از دیدگاه و پیشنهادات فرهنگی در جهت پیشبرد اهداف دولت در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش و پرورش استان استقبال می‌شود.

قاسمی فرزاد در پایان با بیان اینکه امیدواریم مطالبه گریهای واقعی، به‌حق و کارشناسی شده در ارتقای جایگاه و جایگاه فرهنگیان، جای مطالبه گریهای کاذب و موج سوار را به یاد آورد، کرد: دولت از مطالبات واقعی و پنشت حق فرهنگییرد، کرد: دولت ازمطالبات واقعی وپنت شفرهنگییرد، کاذب و موج سوار را برگزیدید.

دکمه بازگشت به بالا