اقتصادی

هیچ صادرکننده‌ای حاضر نیست زعفران با شاخص کروسین ۲۳۰ را بخرد

گزارشگر یک/خراسان رضوی نماینده ملی زعفران در کارگروه خرید حمایتی زعفران شورایی من عقیده کرد: چرا باید بیت المال را به آتش بکدشیم و مناشیم و مناشیم و مناشیم اگر زعفران با شاخص کروسین پایین را بخریم کالایی بدون کیفیت را خریده‌ایم؛ هیچ صدی از حاض ی فان باشاخص خصیص ۲۳۰ یا۲۴۰ و ای ااب اباه سان تان خاه واه وات یجاد یجاه

طی آبان ماه سال جاری خرید حمایتی زعفران در کشور و در خراسان رضوی آغاز شد و بر این اساس قیمت خرید حمایتی هر کیلو زعفران نگین ۴۱ میلیون و ۳۵۰هزارتومان و قیمت زعفران شبه نگین ۳۳ میلیون تومان تعیین شد.

در جدول اولیه مشخصات خرید حمایت از زعفران اعلام شد که میزان شاخص کروسین زعفران باید ۲۳۰ باشد، اما به تازگی و بر اساس دستور وزیر طی بخشنامه‌ای کشاورزی به سازمان توسعه روستایی شرایط برای خرید حمایتی اعلام شده است. در این نامه آمده است که شاخص کروسین به ۲۹۰ افزایش افزایش یافته است.

این باعث می شود که نارضایتی بسیار از کشاورزان و ارسال نامه به نماینده مردم تربت حیدریه باشد. در همین راستا محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه طی نامه‌ای به دکتر ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی خواستار ابطال بخشنامه جدید خرید حمایتی زعفران شد.

با این تصمیم که این تصمیم اصولی شرعی و احکام بیع بوده است و با نقض حقوق مکتسبه کشاورزان، باعث ضرر و زیان کشاورزان می شود، بنابراین نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد و بر تسریع در ابطال آیین نامه انجام شود. مزبور و تشکیل جلسات کارشناسی می شود.

در همین راستا علی حسینی، عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با گزارشگر یک در ویژه نامه جدید خرید حمایتی زعفران که با دستور وزیر کشاورزی انجام می‌شود و بر این مسئله تأثیر می‌گذارد بر بازار زعفران می‌گوید: بخشنامه ابتدایی خرید حمایتی که شاخص کروسین زعفران را ۲۳۰ و را ۱۰ اعلام کرده بود، به نظر غیر کارشناسی بود. شده بود. چه کسی این مشخصات را به سازمان روستایی اعلام کرده بود ما نیز نمی‌دانیم. شاخص کروسین ۲۳۰ زعفران یعنی اینکه این زعفران به دو سال پیش است و ۱۰ برای زعفران یعنی ۲ درصدآب فروخدوم.

هیچ صادرکننده‌ای حاضر نیست زعفران با شاخص کروسین ۲۳۰ را بخرد

وی افزود: میزان افزایش باید زعفران سرگل 8 بوده و بیشتر از 6 غیر قابل قبول است و ما در این خصوص اعتراض. در کجای دنیا زعفران را با کروسین ۲۳۰ می‌خرند؟ ما زعفران را برای تولید محصولات داخلی و خارجی می‌کنیم. کشاورزان و اول می‌دانند زعفران باسین بالا خریدار دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه چرا زعفران کهنه باسین ۲۳۰ به انبار دولت باید فروخته شود، اذعان کرد: اگر با شاخص کروسین ۲۳۰ زعفران به دولت فروخته شود چه کسی در دنیا این زعفران را می‌خرد؟ کشاورزی که با شاخص کروسین ۲۹۰ زعفران را تولید کرده زعفرانش باید با بالاترین قیمت خریداری شود و کسی که زعفران با کروسین پایین تولید می‌کند نیز باید با قیمت پایین از زعفرانش خریداری شود. خرید زعفران با کروسین ۲۳۰ عادلانه نیست.

وی اظهار عقیده کرد: چرا باید بیت المال را به آتش بکشیم و منابع ملی مملکت را هدر دهید؟ اگر زعفران با شاخص کروسین پایین بخریم کالایی بدون کیفیت خریده‌ایم؛ هیچ صدی از حاض ی فان باشاخص خصیص ۲۳۰ یا۲۴۰ و ای ااب اباه سان تان خاه واه وات یجاد یجاه

هیچ صادرکننده‌ای حاضر نیست زعفران با شاخص کروسین ۲۳۰ را بخرد

عکس از آرشیو

ح ب اشاه ه قی قی ی ی ی ی ا ا ا ا ا ز ۴۱ ۴۱ ی ۳۵۰ هزار ت ا ط ی ی ی ی ی ی از ای اس. این زعفران در بازار بین ۳۰ تا ۳۱ میلیون تومان می‌شود. همچنین زعفران با کروسین شاخص۲۵۰ یا ۲۶۰ در بازار۲۸ میلیون تومان می‌شود، اما دولت آنرا ۳۶ الی ۳د۷ میلیون میلی‌متر می‌شود. دولت ملاک خرید را با کیفیت زعفران قرا داده است که این کیفیت توسط آزمایشگاه مخصوص می‌شود. وقتی زعفران کیفیت داشته باشد، مشتری دارد، اما وقتی بدون کیفیت باشد مشتری ندارد.

وی اذعان کرد: اکنون کشاورزان محصول خود را فروخته و دلالانی که در انبارها زعفران نگران زعفران سنواتی خود هستند. چرا باید زعفران ۱۰ میلیون تومانی را ۴۰ میلیون تومان فروخت؟ دلیلی زعفرانی ندارد که ۱۰ میلیون خریده اند را ۴۰ میلیون تومان بفروشند.

نماینده ملی زعفران در کارگروه خرید حمایتی زعفران بیان کرد: از ابتدای خرید شورای حمایتی زعفران ۸۷ درصد زعفرانی که ذخیره شده بود با شاخص کروسین روی مرز ۲۳۰ بوده که با بالاترین قیمت خریداری شده و این مسئله بی انصافی بوده و حق به حق نرسیده است. . بانامه بخش قبلی کشاورزی که بهترین زعفران را با شاخص کروسین 29 تولید کرده است باید با قیمت 41 میلیون و 3000 تومان محصول خود را به فروش برساند و هر کسی که زعفران قدیمی نیز داشته باشد با قیمت بالا زعفران را می‌فروشد. اگرنسبت به بخشنامه اعتراض نمی‌کردیم خرید با آن مشخصات ادامه می‌یابد. جدول مشخصات بخشنامه اول منبع علمی و کارشناسی نداشت.

حسینی با اشاره به ویژگی زعفران که برای مشتری از اهمیت دادن به کرو است، مشخص کرد: میزان سین، پیکروکروسین و سابان مهی. این موارد در زعفران کشور ما بالاتر از حد استاندارد بین‌المللی است. بنابراین باید از کیفیت و تاریخچه تولید زعفران کشور دفاع کنیم .

هیچ صادرکننده‌ای حاضر نیست زعفران با شاخص کروسین ۲۳۰ را بخرد

عکس از آرشیو

ی ب اش اه ه ای ای غیی فز افزایش صان ثیان ثیاثی ار ات: جای

نماینده ملی زعفران در کارگروه خرید حمایت از زعفران مخالف عقیده کرد: چندین سال بود که روستایی زعفران را به حمایت خرید می‌کرد و شورای ملی زعفران هیچ نقشی در این زمینه نداشت. امسال اولین سالی است که در این کارگروه نماینده دارد و خیلی ها از این مسئله دلخورند، چون ما جلوی زیادی را می گیرند. ما نظری را تحمیل نمی‌کنیم بلکه نظر کارشناسی خود را به کار می‌کنیم و بر اساس کار کارشناسی فنی و علمی عمل می‌کنیم.

حسینی ادامه داد: بخشنامه جدید خرید حمایتی زعفران از ۵ آذرماه سال جاری اجرا و قابل اجرا است. نظر ما ۲۵ روز پیش مطرح شد و بعد از پیگیری‌های فراوان این بخشنامه اجرا شد. این نامه جدید با دستور وزیر جهاد کشاورزی صادر شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با اشاره به کاهش صادارت زعفران در سال جاری بیان کرد: این موضوع در این خصوص تأثیرگذار است. بخشی از کاهش صادارت زعفران کشور به وجود قوانین و مقررات خلق الساعه ‌ای که دست و پای صادرکننده را می‌بندد، برمی‌گرداند. موضوع دیگر بازگشت به دست آمده است. امروز کسی که زعفران را به خطر می‌اندازد می‌دهد. این مسئله مهم برای صادرکننده دربر دارد. اگر این مشکلات حل نشود، صادارت جهش نخواهد داشت.

حسینی ادامه داد: برخی فکر می‌کنند تنها تولیدکننده زعفران در دنیای ایران است، اما اینگونه نیست. ایران بزرگترین تولید کننده زعفران است، اما تنها تولید کننده نیست. کشای،،،ان، اکش فغ افغان ی ایایا، ایکایک ا،ات اتای و ..

انتهای یپام

دکمه بازگشت به بالا