اقتصادی

وزارت کشاورزی نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران اقدام کند

گزارشگر یک/خوزستان عضو هیأت رئیسه مجلس اسلامی گفت: مطالبات گندمکاران برخی از کشورهایی که گندم خود را تحویل داده اند هنوز پرداخت نشده و نیاز به پرداخت و نیاز است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان اقدام کند.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با گزارشگر یک، اظهار داشت: با توجه به اینکه هزینه‌های تولید افزایش یافته است، اگر مطالبات کشاورزان پرداخت شود، گندم برای تامین هزینه‌های فصل زراعی پیشرو دچار مشکل خواهند شد.

ی با آشه ه شک ا کش ازان فز افز: ف وان پیش گ ک اران و الات ط اب ه ه ه ا اکش کشان و افز فزایش ص.

نای اهاز ر ر رای اسای اداه: باه ه اه ص ا اس ا ا ا ا ا ا غذ ایی ش غذ اس اایی م ی اطق.

یوسفی با اشاره به ویژه برنامه ریزی در کشت محصولات از جمله گندم، عنوان کرد: انتظار داریم همه تصمیمات را در ارائه محصولات استراتژیک، به گندم برای حمایت از کشاورزان در سطح ملی قبل از فصل برداشت تا کشاورزان با کمترین نگرانی اقدام به این کنیم. کشت کنند.

وی بیان کرد: مطالبات گندم کاران برخی از مناطق کشوری که گندم خود را تحویل داده اند هنوز پرداخت نشده و نیاز است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران و کشاورزان، اقدام کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا