پلان ۲۱۰ میلیارد یورویی برای حذف سوختهای فسیلی روسیه

اتحادیه اروپا پلان 210 میلیارد یورویی برای خاتمه بخشیدن به سوختهای فسیلی روسیه تا سال 2027 و استفاده از این پلان برای سرعت بخشیدن به انرژی سبز را رونمایی کرد.

ه گزاش ایا، ح ظ ظ ی ه ا اکای بایهای ای اتایه آه که کهای ع و ر یاس ای ب زاز ب. روسیه ۴۰ درصد و ۲۷ درصد از نفت مورد نیاز این بلوک را تامین می کند و اتحادیه اروپا هنوز نمی تواند درباره پیشنهاد نفت روسیه به توافق برسند.

بروکسل برای رهایی عضو اتحادیه اروپا از وابستگی به سوختهای فسیلی روسیه، پلانی شامل سه پیشنهاد پیشنهاد کرده است: افزایش انرژی گاز غیرروسی، عرضه سریعتر انرژی انرژی و جستجوهای بیشتر برای صرفه جوئی در انرژی.

این مجموعه شامل ترکیبی از قوانین اتحادیه اروپا، طرح های غیرالزام آور و توصیه هایی به دولت های ۲۷ عضو این بلوک هستند که تا حد زیادی مسئول سیاست های انرژی ملی خود هستند.

بروکسل انتظار دارد این پیشنهادها مستلزم 210 میلیارد یورو سرمایه گذاری بیشتر تا سال 2027 و 300 میلیارد یورو تا سال 2000 باشد. نهایتا این سرمایه گذاریها هزینه سوختهای فسیلی به اروپا را کاهش خواهند داد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به این بسته، گفت: پلان “توانمندسازی مجدد اتحادیه اروپا”، به ما کمک خواهد کرد صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشد و به خاتمه مصرف سوخت های فسیلی سرعت ببخشیم و مهمتر از همه، سرمایه گذاری ها را در شروع شروع کنیم.

این سرمایه گذاری ها شامل ۸۶ میلیارد یورو برای انرژی انرژی و ۲۷ میلیارد یورو برای ساخت هیدروژن، ۲۹ زیر میلیارد یورو برای شبکه و ۵۶ میلیارد یورو برای صرفه جوی انرژی و پمپ حرارتی هستند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد از سرمایه گذاری ها در زیرساخت سوخت فسیلی الزامی خواهد داشت که شامل ۱۰ میلیارد یورو برای پروژه گاز و گاز مایع طبیعی و دو میلیارد یورو برای نفت اروپای مرکزی و شرقی است که محصور در خشکی هستند و به غیرروسی دسترسی ندارند. را هدف می گیرد.

پویشگران می گویند این سرمایه گذاری ها ممکن است اتحادیه اروپا را در بلندمدت گازی که منتشر کننده دی اکسید کربن است، متکی کند و به تغییرات اقلیمی و قیمت های بالای انرژی دامن بزند. کمیسیون اروپا می گوید زیرساخت جدید گاز باید تغییر کند جرودر می گوید هییرواخت جدید گاز

بر اساس گزارش رویترز، بروکسل خواهان آن است که کشور این تدابیر را با استفاده از اعتبار احیای کوید ۱۹ اتحادیه اروپا که شامل بیش از هزار میلیارد یورو وام مصرف نشده است، تامین کننده مالی است. کمیسیون اروپا همچنین در مدت دو سال آینده، مجوزهای بیشتر در بازوار کربن خواهی یرو کمیسیون در مدت دو سال آینده، ضی از حان هشار داد چ ق ق اقای

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل