اقتصادی

پیش‌بینی کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی با واردات

گزارشگر یک/خراسان رضوی رئیس انجمن‌های نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد گفت: پیش‌بینی می‌شود اگر خودرو به صورت جدی دنبال شود، قیمت خودروهای خارجی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

حمیدرضا حیدری در گفت‌وگو با گزارش در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خبرهای خارجی واردات خودرو در بازار داخلی و آن تاثیر گذاشته و قیمت خودروهای خارجی و داخلی حدود پنج درصد کاهش یافته است.

ی افز: اچه وارات ی خ اهش ر ک ای تای تاه خاش ا ام ی ی ب ن و وادات های خاجی. اگر قیمت خودروهای خارجی وارد شده به قیمت اقتصادی کشور و در رنج قیمت خودروهای ایرانی باشد، نرخ خودروهای داخلی به شدت ریزش می‌کند، اما اگر این خودروها بالای تا 30 هزار دلار ارزش داشته باشند، قیمت خودروی ایرانی 25 درصد کاهش پیدا می‌کند. خرید این خودروها را دارند.

رئیس انجمن‌های نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود به سر می‌برد، بیان کرد: هم‌اکنون فروشندگان می‌شوند و منتظرند نتیجه نهایی طرح واردات خودرو مشحص باشد. در شرایط موجودی فروشنده در بازار هست اما خریداری نیست.

ی با آشه ی ای ی ی ایای ی ز د ش ش، ی یان د: اگ وارات.

وی با تاکید بر نظارت بر روی سایت‌های فروش خودرو، کرد: سایت‌های فروش خودرو بررسی می‌شود و نظارت کافی بر روی آن انجام می‌شود زیرا این سایت‌ها باعث از بین رفتن آرامش می‌شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا