عمومی

۱۲۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری درمراکز درمان خراسان رضوی بستری شدند که ۱۱۵ نفر از این تعداد متعلق به شهدانشگاه علوم پزشک بودند.

ئی ک ا اه وات رای د شگ شگ پزشکی ب بان ای مام ط شاش سوالست گف: ر اَه ر گذش ۶۲۰ ۶۲۰ ه ر کزکز جام ل ل ل ل ل آاو اا اسان یاه راج و خات پات پایی یاف.

وی بیان کرد: در حال حاضر 27 درصد از بیماران مبتلا به بیماران در مراکز درمانی خراسان رضوی در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها هستند و نکته مهمی در این مورد است که بیشتر بیماران در این بخش‌ها، یا واکسنی‌ها دریافت می‌کنند. اند و یا اینکه واکسیناسیون ناقص داشته است اند.

پهلوان کاشی بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۳ بیمار بدحال مبتلا به بیماری در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان خراسان رضوی بستری هستند که از این تعداد ۱۱۱ نفر در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.

رئیس کمیته و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه بهترین راه حل در صورت استفاده از رسانه های مختلف در ارتباط با علائم بیماری با تماس و دریافت راهنمایی های لازم و مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی پنجاه مشخص کرد: در حال حاضر 1 بیمار بیمار و یا مشکوک در مراکز درمانی استان‌های بیمارستانی هستند که تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد از این تعداد 394 هستند.

دکمه بازگشت به بالا