هزینه وکیل برای اعسار مهریه

  • اجتماع

    مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟

    مجازات ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی در تعریف جرم ضرب و جرح، می توان گفت، ضرب، به معنی آسیبی است که با وارد کردن ضربه، موجب تغییر رنگ پوست یا تورم آن شده و جرح، جنایتی است که با بریدن پوست و گوشت، موجب از هم گسیختگی بافت و خونریزی می گردد. مجازات جرم جرح عمدی، قصاص بوده و برای ضرب عمدی و ضرب و جرح غیر عمدی، دیه، تعیین می گردد. قانون مجازات اسلامی، به بیان جرایم علیه اشخاص، پرداخته و مجازات های مختلفی را نیز برای این جرایم، از جمله قتل، تجاوز جنسی و افترا، در نظر گرفته است که از نمونه این مجازات ها می توان به قصاص، دیه و حبس، اشاره نمود. یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون که علیه اشخاص، صورت گرفته، جرم ضرب و جرح بوده که علی رغم استعمال هم زمان دو لفظ ضرب و جرح، با یکدیگر، دو جرم متفاوت بوده و حکم مجازات این دو جرم نیز متفاوت از یکدیگر می باشند. با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا، به این سوال پاسخ می دهیم که جرم ضرب و جرح چیست و سپس، مجازات هر یک از این دو جرم را در فرض عمدی …

دکمه بازگشت به بالا