اقتصادی

آب‌خوان‌هایی که در خوان‌ خود آب ندارند

گزارشگر یک/لرستان آبخوان های لرستان دیگر در خوان خود آب ندارند.

داریوش حسننژاد، شرکت برق آب منطقهای لرستان در این خصوص گفت: منابع آب زیرزمینی استان در اسفند 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود دو متر افت داشته است.

وی با بیان اینکه دلیل کاهش نگران کننده منابع آبی در سالجاری است، کشت محصولات آبدوست با استفاده از منابع آب زیر زمینی در هیچ شهرستانی از استان های استان امکان پذیر نیست، اظهار کرد: متوسط ​​سطح زیرزمینی محدوده های بیلان استان در اسفند ۱۴۰۰ مشابه سال حدود دو متر افت داشته است که معادل حجمی حدود ۱۵۸ میلیون متر شلیل تکعب دو متر افت داشته است که معادل حجمی از متر مکعب دو متر است که مشابه سال قبل دو متر افت داشته است که معادل آن است.

این مسئول افزود: مقدار آب مورد نیاز به منظور پایداری آب رودخانه کشکان و جلوگیری از خشک شدن این رودخانه به 2 تا 3 متر مکعب آب نیاز است، رودخانه های کاکارضا و کهمان به عنوان سرشاخه های اصلی کشکان، بدلیل کاهش شدید قادر به تامین این مقدار آب است. عمومی.

مجتمع آب منطقه لرستان با اشاره به این که بالاترین سطح آب زمینی استان در اسفند 1400 نسبت به سال گذشته دشت الشتر با افت 3.3 متر و کسری مخزن 21 میلیون متر مکعب و دشت الیگودرز با افت حدود 3 متر و کسری مخزن حدود 61 میلیون مترمکعب. است، تاکید کرد: در صورت عدم توجه کشاورزان و بهره برداران از منابع زیر آبزمینی به الگوی مصرف مناسب و مدیریت مصرف از منابع آبی استان خسارات جبران ناپذیری را می بینید.

حسن نژاد بیان کرد: سطح آبهای زیر زمینی استان در بلندمدت به طور متوسط ​​حدود 5.5 متر افت و کسری مخزن 413 میلیون مترمکعب که معادل افت سالانه 20 متر و کسری مخزن حدود 16 میلیون متر مکعب است که نشان دهنده روند کاهش منابع آب زیر است. زمینی در استان است.

وی در وضعیت تشریح منابع آبی موجود در استان گفت: حجم مخزن سد ایوشان در حال حاضر 22 میلیون مترمکعب است که از این مقدار 1 میلیون متر مکعب تخصیص آب شرب و 5 میلیون مترمکعب حجم مرده مخزن و 6.7 میلیون متر مکعب تخصیص آب زیست محیطی و 3 میلیون متر مکعب از آن نیز نفوذ، نشت و تبخیر می شود که در حدود 7 میلیون متر مکعب آب برای رهاسازی به منظور تامین آب کشاورزی در امکان ساخت سال گذشته در همین زمان با وجود 33 میلیون مترمکعب حجم آب ذخیره شده در مخزن سد با ذخیره شده است. آماده آب در فصل کشت روبرویم و علیرغم امتحان و علیرغم آزمایش میر اصولی و فنی حجم مرده و و شاهد خشک شدن کشت محصولات منطقه باز هم تولید محصولات ادامه از کشاورزان بودیم.

مدیر آب منطقه ای لرستان ادامه داد: امسال بجز 3 استان ساحلی کاشت برنج در کشور ممنوع اعلام شد اما ما شاهد اجاره اراضی منطقه تمام کشاورزان غیر بومی هستیم. این در مدیریت رهاسازی آب سدها ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

حسننژادهای تذکران کرد: در دلفان و سلسله به منظور جبران خسارات وارد شده و جلوگیری از مصرف منابع آب زیرزمینی با همراهی و همکاری با بهره برداران و با مدیریت و تلاش اعضای شورای حفاظت این شهرستانها گیاهان آبدوستی مانند سیبزمینی و چغندر ممنوع اعلام شده و کشاورزان می شوند. منطقه تنها با استفاده از منابع آب سطحی و رعایت الگوی اعلام شده توسط جهاد کشاورزی و اخذ مجوز و تمدید پروانه از شرکت آبهای منطقه قادر به کشاورزی هستند.

وی همچنین در خصوص نصب کنتور هوشمند بر روی چاهها گفت: با توجه به کامل شدن مهلت داده شده به مالکین چاه آب برای نصب کنتور هوشمند، مالکین موظف هستند تا پایان فصل نسبت به نصب کنتور اقدام کنند در غیر اینصورت برق و آب مصرفی با چاه تعرفه آزاد محاسبه و برق چاهها اضافه خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا