اجتماع

آبگیری تالاب‌های قم پس از بارندگی‌های اخیر

در پی بارندگی های سیل آسا در کشور، استان قم نیز از این بارش هراری بی ای سیل آسا در کشور، استان هراری بی بهره نبود او در پی بارندگی های سیل آسا در کشور، اگ ای بان های ش ج خ اار ه ه ر و ذخ ذخ ای پش پش های و های آای ر چش دو تالاب مهم و بزرگ استان قم «تالاب حوض سلطان» و «تالاب مره» نیز در پی این بارش ها آبگیری نسبتا خوبی داشته و در صورت ادامه بارش ها سطح آب در این تالاب ها تا فصل بارندگی بعد از آن خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا