عمومی

آتش سهل انگاری بلای جان جنگل های کیش آباد طارم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار آنلاین، درباره آتش‌سوزی در ذخیره‌گاه جنگلی جِیش‌آباد، اظهار داشت: بخشی از ذخیره‌گاه جنگلی جِیش‌آباد طارم آتش‌سوزی می‌شود و در کنترل حریق عملیات منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، سپاه و بسیج مردمی شهرستان وارد و گسترش می‌یابد. حریق در صد هزاری این منطقه مانع شدند.

وی افزود: یک منطقه از جنگل‌های ارس ذخیره‌سازی‌شده از جنگل‌های جیش‌آباد، آتش‌سوزی شد و شهرستان‌های مختلف جانوری وجود نداشت که آتش‌سوزی‌ها را در جهت، جز مناطق حفاظت‌شده ایگان حفاظت‌طبیعی منطقه پایش و جلوگیری از آتش‌سوزی دوباره در منطقه باقی‌مانده‌اند، زیرا ممکن است ذغالی باشد. سوختن درختان باقی می ماند دوباره باعث آتش سوزی شود.

احمدی با قدردانی از فرماندار طارم و مدیرکل و یاگان حفاظت منابع‌طبیعی استان، تصریح کرد: از همه مردم استفاده می‌کنند زمانی که در مناطق جنگلی و کوهستانی آتش روشن می‌شوند، باید نسبت به آن‌ها و حتماً خاموشی کامل آن اطمینان یابند تا مناطق طبیعی. دچار آتش سوزی نمی شود.

رئیس اداره منابع‌طبیعی طارمان گفت: از مردم برای مشاهده آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان هرچه سریع‌تر با سامانه 154 تماس گرفته شده تا منابع منابع‌طبیعی شهرستان بموقع در محل حاضر شده و به آتش‌سوزی تا آسیب زیاد وارد شده است.

دکمه بازگشت به بالا