اجتماع

آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور/ ۲۵۳ شهر در وضعیت زرد

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در حال حاضر هیچ شهری با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و تعداد شهرهای زرد به ۲۵۳ شهر و شهرهای آبی به ۱۹۵ شهر رسیده است.

ه گزاش ایا، ر ا ا ز ز ر رای ه ه ه ز از ز ه ه ه ه ا ه ه ه، ض و و و ن ا ا و.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۵ به ۲۵۳ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۵ به ۲۵۳ شهرها با وضعیت آبی ش رسیده است.

ر اال ضاض هیچ ب ا ا ی ن ن ا د ر ج ناد و های ه ۲۵۳ ۲۵۳ و ه ه ه ۱۹۵ شه ا اس.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا