اقتصادی

آخرین وضعیت مالیات از خودروهای گران قیمت

مالیات از خودروهای با ارزش بیش از یک میلیارد تومان یکی از پایه های پولی جدید در قانون بودجه سال و نشان می دهد که عملکرد سازمان امور مالیاتی در دو ماه ابتدایی سالجاری، می دهد که معادل 5 میلیارد و 55 میلیون و 900 هزار تومان درآمد داشته باشد. از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره مدیریت شخصی شدگران قیمت حاصل .

به گزارش گزارشگر یک، بر اساس قانون بودجه سال گذشته، مالکان انواع خودرو سواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال ۱۴۰۰ مالک خودروی مزبور بوده اند، به شرح مشمول مالیات بوده اند:
۱) حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز بالاتر از یک میلیارد تومار.
۲) عشق واقعی که مجموع ارزش خودروهای خود و فرزندان کمتر از شمد نال تحت تکفل یول کموع ارزش خودروهای ۲)

در این بین، نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانازدو کا بین در این بین، نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز

۱_ تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد

۲- تا مبلغ سه تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

آخ اعام ساز ام ا امای ه ی ایا حاکی ز از ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان زات ز از ز ز از ز های شاس ال سال س ا سود وصول شده است.

همچنین، بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو ماه سالجاری نیز نشان می‌دهد که در این مدت معادل 5 میلیون و 55 میلیون و 900 هزار تومان از محل مالیات برای خودروهای سواری و دوکابین دارای شماره مدیریت شخصی گران قیمت مالیات اخذ شده است.

اما، به این نکته توجه داشته باشید که بدهی‌های خودروهای لوکس برای امسال لازم‌الاجراست و طبق گفته مدیر کل طراحی و تحلیل‌های مالی لوکس برای ابتدای سال جاری می‌شود و ناجا باید اطلاعات آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی خودرو ارائه می‌دهد. بنابراین، مشخص است که درآمد 5 میلیاردی سازمان مالیاتی در دو ماه ابتدایی از خودروهای لوکس به خودروهای شناسایی شده در سال یا سال گذشته می‌شود.

لاز ه ا ات که خذ ایات زات ز های ل س ااجای ج ل ازش ما ااک و ه ب ای یان مان ات ات مت مات.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا