سلامت و دانش

آقایان مسئول ! چقدر دیگر باید به مردم خسارت بخورد تا برای برزخ فیلترینگ تصمیمی بگیرید؟

به گزارش اقتصادنیوز، :مردم در برزخ فیلتر بودن و نبودن پلتفرم‌ها قرار دارند. بخش‌هایی که از اقتصاد دیجیتال قابل‌توجه هستند، هم در بخش‌های خصوصی و هم در بخش‌هایی از فیلترینگ دولتی که آسیب می‌بینند، بخش‌ها و نهادهای ذی‌صلاح باید در این تصمیم قطعی شوند.

اخاذ ی اساس های کار و و و ه ج ا ام ام اص ا اد و ات یات یای زها اق یاق.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که حوزه اقتصاد و امنیت، جزیره‌نای منفک از یک باشد مرکز ملی فضای مجازی، بازار سالانه اینستاگرام را 70 هزار تومان اعلام کرده است که برای نمونه، تنها اپراتورها در پی فیلتر اینستاگرام 30 هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند. همچنین کسب‌وکارهای خرد (مشاغل خانگی و زیرپله‌ای) 415هزار صفحه ردا تر اینستاگرام به.

دکمه بازگشت به بالا