عمومی

آمار تلفات رانندگی نوروزی در ایران از مرز تراژدی گذشته است!

کی در برابر چشمانم یک خودرو پراید با سرعت به گاردریل وسط آزادراه برخورد کرد و به مفهوم واقعی کلمه پودر شد بدون اینکه خبری از بازشدن سه هوا باشد! صحنه واقعا تکاندهنده بود، ظاهرا راننده خودرو برای لحظاتی خوابش برده بود … آنچه که این حادثه را میتوانست وحشتناک کند، خودروهایی که بدون اطلاع از ماجرا با سرعت به محل حادثه نزدیک میشدند که موفق با کمک دوستم، امیر رفیعی و علامت گذاری شد. دادن به های عبوری از بروز حوادث جدید خودرو جلوگیری شد…

اما وقتی سری به آمارهای تلفات رانندگی نوروزی در همین چند روز نخست زدم، وحش تم چند! به نظر میرسد مردم خسته از پاندمی، افسار خودرو را رها کرده و در حال آفرینش خونین میدان جنگی مخوفتر از نسلکشی پوتین در آنجا و شوربختانه در این آفرینش، خودروهای داخلی و ملی هم سنگ در همراهی نشان داده اند.

به نظرم پلیسور، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست باید مماشات را کنار نهاده و با بررسی حوادث رانندگی در نوروز هزار و صد و یک، نسبت به پل توقف خودروهایی که به دلایل مشکلات فنی، دلیل حادثه شناسایی شده اند، با قاطعیت اقدام کنند. .

والله این شیوه حمایت از کار و خودرو داخلی و تولید ملی نیست. این شتاب بخشیدن به امید و فروپاشی ملی است. همین و تمام.

دکمه بازگشت به بالا