اجتماع

آموزش قویترین سلاح توانمندسازی زنان/آمادگی ایران برای اشتراک گذاری تجارب مقابله باپدیده سالمندی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با نایب رئیس گروه دوستی مجلس سوریه و دیران دیران و خانواده با نایب

به گزارش گزارشگر یک، در آغاز این دیدار دکتر فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن پاسداشت نام و یاد حافظ اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه به تشریح روند فعالیت های مجلس شورای اسلامی در گروه دوستان مشترک فی مابین دو کشور پرداخت.

وی با اشاره به قانون قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانی به عنوان مبارزه با تهدید نسل در کشور از معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهاد مجری این قدردانی کرد و اظهار کرد: در صورت وضعیت دولت سوریه، ما تجارب موفق کشورمان هستیم. مقابله با پدیده سالمندی را به اشتراک بگذاریم.

در ادامه انسیه خزعلی ضمن معرفی معاونت امور زنان، به تشریح برنامه ها و نهادها به عنوان متولی امور زنان و خانواده در کشور پرداخت و به سیاست خانواده اجتماعی دولت سیزدهم و موضوع توانمندسازی زنان بالاخص در مقوله کار آفرینی و حمایت از حضور زنان. بانوان در فعالیت های علمی و پژوهشی و موضوعات کشورمان در حوزه زنان و خانواده اشاره .

گف اس م ان یی ج ر ی یان واق عام مت مای م ا ات ج جاه

آموزش قویترین سلاح توانمندسازی زنان/آمادگی ایران برای اشتراک گذاری تجارب مقابی

سپس خانم هیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی سوریه و ایران که میزبان مجلس شورای اسلامی در رأس هیئت بلندپایه به ایران سفر کرده است، ضمن قدردانی از حسن میزبانی و مهمان نوازی کشورمان، جنگ ده ساله کشورش را عامل مقاومت زنان سوریه دانست.

وی آموزش و سوادآموزی را قویترین سلاح برای توانمندسازی زنان نامید و حمایت دولت هو مجل اسموزش وی آموزش را قویترین سلاح برای زنان

بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خانم جمعه ادامه داد: ما دست به همکاری همه در موضوع زن و خانواده را با جمهوری اسلامی ایران به گرمی میفشاریم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا