عمومی

آوارگی اقلیمی – گزارشگر یک

استان تهران، با جمعیتی بالغ بر ۱۳.۵ میلیون نفر، بزرگ‌ترین استان ایران است و ۳۰ درصد صنایع، ۳۶ درصد از کارخانجات بزرگ، ۴۰ درصد بازار مصرف کل کشور، ۴۰ درصد صنایع غذایی، ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. . مرکز آمار ایران روز اول خرداد ۱۴۰۱، اعلام کرد که تهران با ۹ میلیون نفر، مشهد با ۳.۶ میلیون نفر و اصفهان با ۲.۲ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های ایران در سال ۱۴۰۰ به شماره می‌روند. رقم می‌شود که جمعیت حاشیه‌نشین در این سه شهر به‌ترتیب دو میلیون، ۵۰۰ هزار نفر هز است. از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در آنلاین ۱۴۰۰ اعلام شد که ۳۱ درصد مردم تهران در سکونتگاه‌های غیررسمی، مناطق دیگر حاشیه‌های شهرها و بافت‌های «ناکارآمد» زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر بیش از چهار میلیون نفر از مردم استان تهران در حاشیه‌نشمین، نایدا.

حاشیهنشینی با فقر همراه است. علت اصلی مهاجرت، خشکسالی، نبود آب و از بین رفتن فرصت کار در روستاها و جابه‌جایی نیروی کار مناطق روستایی است که با کاهش سطح زندگی و آرامش این گروه در زادگاه خود انگیزه‌ای قوی برای مهاجرت می‌آورد. حاشیه‌نشینی به ایجاد فقر و گسترش آن و همچنین مجاورت حاشیه‌نشین‌ها با محیط شهری می‌تواند توسعه نام‌هایی را برای شهرها در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای پایداری و جامعه شهری تلقی شود.

یک عامل مهم مرتبط با آسیب پذیری است، زیرا افراد فقیر و بی‌زمین باید در زمین‌های ناامن (مانند دشت‌های سیل‌زده یا دامنه‌های ناپایدار) مستقر شوند تا به مراکز اقتصادی که دارای مشاغل، مدارس خوب و امکانات بهداشتی هستند، نزدیک‌تر باشند. افزایش ثروت (در مورد مصرف مخاطرات سیل یا زمین‌لغزش) کافی نیست، زیرا آنها با مبارزه روزانه بزرگتری برای کسب درآمد و دسترسی ارزان‌تر به خدمات بهداشتی و آموزشی روبه‌رو هستند. با افزایش جمعیت محله‌های فقیرنشین، هر خطری به‌طور بالقوه می‌تواند صدها خانواده را در یک زمان تحت تأثیر قرار دهد و به یک وضعیت سانحه‌آمیز به دلیل مرگ یا مشکل اقتصادی هر دو تبدیل کند.

با افز فزای ط ز، اِلای خشکای یش و افزایش فان هاش تغییر اقلیم جهانی، مخاطرات اقلیمی و خطر سوانح شدید اقلیمی را تشدید می‌کند. افزایش دمای هوا و آب به سطح دریاها، توفان های شدید و سرعت باد بیشتر، خشکسالی های شدیدتر و بلندتر و فصول آتش سوزی، شدیدتر و سیل می شود. در این مورد، شواهد بسیار زیاد و نتایج ویرانگر است.

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که انطباق با تغییر اقلیم و مقابله با خسارات، ۱۴۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ برای در حال توسعه هزینه دارد. در مارس ۲۰۱۹، توفان «آیدا» جان بیش از هزار نفر را در سراسر زیمبابوه، مالاوی و موزامبیک در جنوب آفریقا گرفت و میلیون‌ها نفر دیگر را بدون غذا یا خدمات اولیه، آواره کرد. همچنین زمین‌لغزش‌های مرگبار، خانه‌ها را مدفون کرد و زمین‌ها، محصولات کشاورز وگیر. فان «« »ه ه« و و اعار و شال ز ال ر ا ا ا تقی طقی اطقی ز از زان مان وان وایی وایی شایی

شروع سال ۲۰۲۰، استرالیا را در بدترین فصل آتش سوزی های جنگلی خود قرار داد. پس از گرمترین سال ثبت شد که خاک را به شدت خشک کرده بود. این آتش‌سوزی‌ها بیش از ۱۰ میلیون نفر را سوزاند، کمتر از ۲۸ نفر را کشت، کل آبادی‌های آن پهنه را با خاک یکسان کرد، خانه‌های هزاران خانواده را ویران کرد و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر مه‌دود خطرناک قرار داد. بیش از یک حیوان کشته شده‌اند و برخی از گونه‌ها و اکوسیستم‌ها ممکن است هرکشیده شوند و برخی دیگر.

سوانح شدید آب و هوایی بر همه کشورهای جهان، از ثروتمند و فقیر تأثیر می‌گذارد. اما از آایی که ای بات فزات افزایش ی،،،، م جههاجهه کاق که ا ا ا ق اق. ای یک ا ا ات: کای که ز ی، ی ی ی ی ی ی ی ی ر ی ای ی ی ای ح ح ا از ق ق از.

تغییر اقلیم مردم را مجبور به ترک خانه‌هایشان می‌کند، فقرا را بیشتر به فقرا تحمیم می‌کند. مردم فقیر حداقل چهار برابر بیشتر از مردم ثروتشمدوون ون دلیل واون داقل چهار برابر بیشتر از جهان با رقابت با زمان کاهش انتشار گاز گلخانه‌ها و کمک به آسیب‌پذیرترین افراد برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم که خطر با آن مواجه است، در سال‌های آینده تشدید خواهد شد، دست به گریبان است.

روند گرم شدن به افزایش تعداد رویدادهای گرمایی شدید شده است. تغییر اقلیم به بدتر شدن و اثرهای گرمای شدید با گرمای بلندتر، گرمای شدیدتر و رویداد بالاتر از رکوردهای تاریخی ادامه خواهد داد. افزایش خطر سیل به دلیل پتانسیل افزایش شدید رویدادهای بارندگی کوتاه‌مدت،‌ویژه برای محیط‌های شهری که خاک را کمتر جذب می‌کند –و مکان‌های دیگر جذب نمی‌شود– و تقریباً تمام بارندگی رواناب تبدیل می‌شود، امکان پذیر است. این موضوع زمانی که با افزایش سطح دریا همراه باشد، با افزایش شدت بارندگی، نشان می دهد که در آینده احتمال خطر سیلاب برای بسیاری از مناطق از نظر بسیار و بزرگی افزایش می یابد.

*منتشر شده در روزنامه پیام ما. شماره ۲۴۱۴. ۱۰ آبان ۱۴۰۱

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا