عمومی

آیا سند همکاری ایران و چین، نیاز به تصویب در مجلس دارد؟

بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه در معاهدات و موافقتنامه های بین المللی تعهداتی در کشور ما نسبت به سایر کشورها ایجاد شود، باید به تصویب مجمع عمومی کنفرانس اسلامی برسد.

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می گوید:
معاهدات، کنوانسیون ها، معاهدات و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجمع عمومی کنفرانس اسلامی برسد.

در اصل 125 قانون اساسی آمده است:
امضای عهدنامه ها، کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و موافقت نامه ها توسط دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای معاهدات مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از اخذ موافقت شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نمایندگان قانونی وی.
با این حال، سند همکاری راهبردی ایران و چین یک قرارداد، توافق یا معاهده نیست، بلکه یک «نقشه راه» است و همانطور که در بخش اهداف سند آمده است، «افق روابط بلندمدت در زمینه‌های مختلف برای دستیابی به جامع و راهبردی» است. مشارکت و ترویج عملی و دو آسیای باستان بستر مناسبی را برای توسعه همکاری های همه جانبه در زمینه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی بین تمدن ها فراهم می کند.

این سند نشان دهنده تعهد قوی مقامات ارشد دو کشور برای تقویت همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، فناوری، اقتصاد و فرهنگ است و نشان دهنده توافق دوجانبه یا چند جانبه بین طرفین در 25 سال آینده است. سند راهبردی ایران و چین به خودی خود هیچ گونه تعهد قانونی الزام آور ندارد، به این معنا که طرفین توافق کرده اند پروژه های مشارکتی با دیدگاه ها و اهداف مشترک را اجرا کنند. بنابراین، این سند از نظر قانونی الزام آور تلقی نمی شود و هیچ الزامی برای تصویب در مجمع عمومی کنفرانس اسلامی ندارد. البته قانونگذاران محترم باید با قوانین آشنا شوند و در صورت صلاحدید، نماینده دولت را برای توضیحات لازم به مجلس دعوت کنند.
اجرای این سند در سفر دکتر امیر عبداللهیان به چین به معنای آمادگی طرفین برای تعریف پروژه ها و انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف است. در این صورت قرارداد منعقده باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و قبل از وضع قانون به تأیید شورای نگهبان برسد. به عنوان مثال، در بخش انرژی، وزارتخانه های نفت دو کشور برای اجرای پروژه های مشخص مذاکره می کنند و سپس در مورد تعهدات کانال های مالی و بیمه ای با طرفین توافق می کنند و قراردادهای همکاری منعقد می کنند. این قرارداد برای اجرا باید قانون شود و به تصویب شورای اسلامی برسد.

به گفته دکتر ظریف وزیر امور خارجه وقت، «طبق تفسیر حقوقی دولت و شورای عالی امنیت ملی، این سند طبق قانون اساسی نیازی به تأیید شورای اسلامی ندارد، لطفاً یک نسخه برای من ارسال کنید. ” انتشار این سند نیز مانند اسناد مشابه مستلزم رضایت هر دو امضاکننده است و انتشار غیرعلنی این گونه اسناد راهبردی امری رایج است. 1 دسامبر 1400
اما اگرچه خود سند راهبردی ایران و چین نیازی به تصویب مجلس ندارد، اما تمامی توافقات منعقده بین دو دولت در چارچوب این سند، به تایید مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان می رسد. . در عین حال، اگر در چارچوب این سند بین بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد این دو کشور قراردادی منعقد شود، یک قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و نیازی به تبدیل شدن به قانون نخواهد داشت.

شایان ذکر است که عدم تبدیل سند همکاری راهبردی ایران و چین به قانون از اعتبار و اهمیت آن نمی کاهد. غیرممکن خواهد بود…
در سایه وحدت و همکاری ملی، منتظر پیشرفت اجرای این سند و منافع کشور ایران و چین و توسعه اقتصادی ملی هستیم.

دکمه بازگشت به بالا