عمومی

آیا شعر عامل مهی در موسیقی نواحی است؟/ معرفی دستاوردهای یک رویداد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مر به نقل از محمدعلی سفیر چهاردهمین جشنواره موسیقی منطقه ای ایران ، مراتی (دبیر جشنواره) در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت: همایش پژوهشی امروز درباره سه رکن سنت موسیقی ملی ایران، اصالت و آفرینش درون و برون ملت است.

وی گفت: “موسیقیدانان ما ارتباط تنگاتنگی با مفهوم اصالت دارند و خلاقیت های بین قومی و بین قومی نیز بحث برانگیز است.” از سوی دیگر، سنت مفهومی است که بر پایه پذیرش جهانی، وفاداری و تغییر بنا شده است. ویژگی این است. اصالت نوعی است مترو معیارهای آسیب نمی بینم ما این موسیقی را می شناسیم. عمل قیمت البداهه جمعی است. ما خلاقیت را عاملی برای ایجاد ملتی مبتنی بر قبیله می‌دانیم.

مراتی وی همچنین به تشریح محورهای درون قومی و برون قومی پرداخت. این محور به این معناست که سنت ها ایستا نیستند، همیشه پویا هستند و بر اساس کنش ها و نیازهای مردم و گاه بر اساس روابط بین افراد شکل می گیرند. مانند مردم این یک هویت موسیقی مستقل دارد. از همه اقوام ساز یک شاخص است. مانند یک دف خاص در جاده قادریه و وارد شد ویرایش کنید بوده است

پژوهشگران دستاوردهای این جشنواره را تشریح می کنند.

احمد صدری پژوهشگر و دبیر دوره گذشته جشنواره موسیقی محلی است. بخش یکی دیگر از جلسات پژوهشی بیان کرد: مهم ترین دستاورد این جشنواره ها این است که بحث و سوال مطرح می شود که ما را به فکر فرو می برد و این تفکر باعث ایجاد گفت وگویی بین ما می شود که در قسمت نقد از آن استفاده می شود.

این پژوهشگر موسیقی محلی تاکید کرد: در زمینه اصالت دو موضوع مهم وجود دارد. اولین موضوع بحث زمان است. و موضوع دوم مکان است. در دنیایی که سیستم ها وجود دارند اوه تو هستی NS. بر دو بعد مکان و زمان مسلط است و به چالش می کشد.

فیلم سینما توحیدی پژوهشگر موسیقی نواحی ایران نیز در بخشی دیگر از این نشست گفت: شعر در موسیقی ایرانی چندان تاثیرگذار نیست. در مقابل، موسیقی کلاسیک پایه ای شهر. به همین دلیل مردم کشورهای دیگر با موسیقی محلی ارتباط دارند ، اما ایجاد این ارتباط با موسیقی کلاسیک دشوار است.

تویدی در سخنانی دیگر گفت: به نظر من «عرف» وسط سنت و اصالت است و این خود عامل تغییر است. او می دانست در واقع محصول عوامل داخلی و خارجی است.

نوید وجیری، علیرضا میروسرابی و آریابرزن نامرئی (دانش آموز موسیقی – قوم شناسی دانشگاه هنر تهران نیز در این نشست حضور داشت و به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات اساسی پرداخت.

دکمه بازگشت به بالا