سلامت و دانش

آینده‌ی همه‌گیری کرونا چه خواهد شد؟

مرکز مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انتوتور ایران ضمن تشریح شرایط کنترل همه‌گیری کووید۱۹ در ایران و جهان با تاکید بر این که به زودی پایانی نمی‌یابد، نمی‌توان از جمله تزریق واکسن تجربی و بررسی‌های پیشین کرد و گفت: کوید ۱۹. نشان داد که دولت و سازمان‌های بین‌المللی باید بیش از پیش به تقویت زاینده‌های ساخته شده از سوی شان داد که کشور و سازمان‌های بین‌المللی باید باشند. بای از د ه ه سود ک پ پ ی ر م م ی ی ی ای ی ای رای پان

دکتر احسان مصطفوی در گفت‌وگو با گزارشگر یک،‌ با تاکی ر ای ب ا ز ز ز ز از ش پ پ پ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی : یای . بیش از ۶ میلیون نفر در سراسر جهان شده است و پیش‌بینی شده است آمار واقعی و میر حدود ۳ برابر آمار اعلام شده است. در این مدت، واکسن‌های بیخطر با اثربخشی بالا در برابر این تولید، روش‌های انتقال ویروس و بیماری‌های ناشی از بیماری‌ها بهتر می‌شوند و درمان‌های آن‌ها برای آن‌ها ارائه می‌شود که این موضوعات باعث بهتر شدن بیماری در گذر زمان می‌شوند.

وی افزود: از طرفی درصد قابل توجهی از جامعه جهانی یکبار به این بیماری مبتلا شده و حدود 65 درصد مردم دنیا، حداقل یک دز واکسن و حدود 5 درصد آنها کمترین نوبت واکسن را دریافت کرده اند. ای حای ات که و کاک ناعاد ه و ر د های با ط د پ فقط ۱۵ فاق د قاک داک یاف یاف.

کاهش موارد بیماری در دنیا طی هفته‌های اخیر

او ادامه داد: در این بین، تفاوت در زمان ورود ویروس به نحوه پاسخ دولت‌ها و مردم کشورها به پانندمی، میزان استفاده مردم از مردم به بیماری در موج‌های مختلف اپیدمی و با واریانت‌های مختلف، نوع و میزان پوشش واکسن‌های اصلی و استفاده شده است. ، باعث شده است که زمان و شدت درگیری با پیک‌های اپیدمی متفاوت از یکدی باشد. با این وجود، تعداد موارد و مرگ‌های ناشی از کووید19 در هفته‌های اخیر در اکثر مناطق و مناطق دنیا به کمترین مقدار از شروع پاندیوم رسیده و فقط تعداد معدودی از کشورها، مرگ‌های آماری را دائماً روزانه گزارش می‌کنند. با ای ج، زه ای اخی ه یکایی آا، کناد، ا promin

آینده‌ی همه‌گیری چه خواهد شد؟

تمام شده است؟

این استاد تمام اپیدمیولوژی در پاسخ به این سوال که آیا به پایان پاندمی کوید۱۹ نزدیک شده است؟، تاکید کرد: این سوال است که با مواردی که در هفته‌های اخیر چندین بار از پیش‌گفته می‌شود و همه می‌خواهند چه زمانی در نهایت به پایان برسد، است. پاندمی می‌رسیم؟ واقعیت آن است که در خصوص کووید۱۹، ظهور واریانت‌های زیادی دارد که در کوتاه‌مدت می‌شود، از یک مدت نسبتاً کوتاه و واکسن‌گریزی بعد از آن غالباً از واریانت‌ها، که می‌توان آن‌ها را تا حدی از دفاعی برد که در برابر حملات قبلی به وجود آمده بود. فار ا ا افاقای ب که زی اد پیش ی ق ار و ز از ی ی ی ی ی ی ای ای ی یان با یاط.

او با تاکید بر این موضوع مهم است که در مورد اینکه آیا به پایان پاندمی و فاز اپیدمی نزدیک شده‌ایم یا نه تعیین کننده است، بیان کرد: به فرم‌های شدید و مرگ ناشی از کووید۱۹ می‌کند. ه ه ی ای که ع ام ک ا ا ا ا ااد هاد کام پیاک و وای یای جاچه قای قایی شاایی ایی ایی

مصطفوی ادامه داد: واریانت‌هایی از ویروس‌هایی که در دو سال گذشته در دنیا غالب شده‌اند، می‌توانند از واریانت اولیه ووهان را بیشتر انتقال دهند. داد و نهایتا واریانت فعلی (اومیکرون) نیروی زیادی در ایجاد عفورود مجدار به اشکی اشم کی خ

وی افزود: در هر حال انتظار این است که این بیماری از سطح اپیدمی موجود به طح اندمی است یعنی سطح بالای ایمنی کسب شده در جامعه باعث می شود تا تکثیر و آلودگی هوا در اثر افزایش یابد. برای رسیدن به پایان فاز اپیدمی و ورود به فاز اندمیک (بومی) بیماری بایان فاز اساصی اس. اولين سطح امنيت در جامعه (طبيعي يا اکتسابي) ايجاد مي‌شود و دوم مي‌شود و آن هم از ويژگي‌هايي که قادر به نابودي نسبي و فرار از دفاع امنيتي هستند، پيدا نکند.

به گفته وی پایان فاز اپیدمی به این شکل، شیش‌بینی خوشبینانه در محتملی است حای ادر محتملی است که در شکل، به گفته وی اپیدمی به این شکل است.

او همچنین تاکید کرد: رسیدن به سطح اندمیک بیماری در مناطقی از دنیا دیده می‌شود اما هنوز نیاز به زمان و بررسی بیشتر روند اپیدمی است تا قضاوت صحیح‌تری ارائه شود. آیا بازهم موضوعات دیگری در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا به سطح بیماری اندمیک می‌رسد، می‌تواند شامل فرم‌های بیماری شدید در هر سال باشد؟ آیا در چنین شرایطی باز هم واریانت‌های جدید ویروسی است که قادر به نقدو نسبی دفاع از آن است و آیا این واریانت‌های جدید می‌توانند از آن محافظت کنند که واکسن‌ها در دردهای ناشی از بستری گری‌شده‌اند و آیا این جدید می‌تواند از آن جلوگیری کند.

بالاخره بیماری چه خواهد بود؟

مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران با تاکید بر کید مرکز کوید۱۹ به زودی پایان نخواهد یافت، اظهار کرد: اما این بیماری در با سطح بالا و اکسیناسیونر ممکن است مراحل در مراحل بیان کرد: در با سطح بالا باید توجه داشت که در سطح اندمیک بیماری هم باید انتظار نوسانات منظم و تکرار شود، مانند نوسانات فصلی که در مورد آنفلوانزا هم دیده می‌شود.

وی افزود: در عین حال، با گردش در جامعه در فصول سرد، عفونت با سایر ویروس های تنفسی می‌تواند یک خطر احتمالی باشد و مشکل کوید طولانی مدت (Long COVID)، موارد ملایم و ‌بدون علامت کووید را هم باید همچنان مدنظر داشت. .

راهکار تکمیل واکسیناسیون برای حفظ شرایط پایدار

او با تأکید بر لزوم فرهنگسازی و افکار عمومی برای تلقیح دزهای یادآوری واکسن به طور مشخص، مشخص کرد: در این میان باید بر روی استقبال مردم از واکسیناسیون نیز مشخص کار کرد و شاید در اختیار گذاشتن واکسن‌های مختلف در این افراد خاص و خاص. برای واکسیناسیون بیشتر کند. در نتیجه سازمان و جامعه جهانی برای توسعه و تامین چنین واکسنه ایام دایاد همچنا. از لاز ا ات ر ف افای که ر ا ج بات یغاو اما واک واف یاف کاه باه واش این گروه عملا با عدم تزریق واکسن در موعد مقرر، سلامت بقیه جامعه را هم با هم می‌کنند. یافتن راه حلی برای این مشکل، در کنترل سایر اپیدمی‌ها یا پاندمی‌های بعدی نیز می‌تواند راه حلی را پیدا کند، در کنترل سایرین.

مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه در ایران نیز حدود 76 درصد از جمعیت یک دز واکسن گزارش کرده است، مشخص کرده است: اما حدود 14 میلیون نفر از جمعیت هدف بالای 5 سال، هنوز یک دوز واکسن هستند. خود را نیز دریافت نکرد. تزریق دز یادآور اول (نوبت سوم واکسن) نیز فقط در حدود 33 درصد از افراد انجام شده است.

او ادامه داد: هنوز حدود 20 درصد از گروه هدف را در کشور هیچ واکسنی تزریق نکردند و این کار را انجام دادند که حدود 8 درصد از آنها را هم نوبت اول دریافت کردند و هنوز نوبت دوم را تزریق کردند. همچنین حدود دو سوم شرایط، دز سوم واکسن خود را هنوز دریافت نکرده‌اند. در گروه سنی بالای ۱۲ سال حدود ۸۳ درصد از جمعیت دو واکسن را دریافت کردند، در گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال حدود ۲۴ درصد اولین دز و ۱۱ درصد دز دوم را دریافت کردند. ر واک ی اآ ب ه ه ه س س ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی ی ای واک واک وای کش کش.

وی با تاکید بر لزوم همراهی مردم برای تکمیل پوشش واکسیناسیون طبقه‌بندی‌های سنیژه‌های کودکان زیر ۱۲ سال، بیان کرد: همچنین می‌بایست درصد پوشش و اکسن‌های یادآوری (دز سه و چهار) را هم به حد قابل قبولی افزایش دهد. در مورد اینکه آیا لازم است نوبت دوم واکسن به سایر افراد و گروه‌های سنی هم تزریق شود یا خیر، شرایط لازم است که در کشور و جهان توسط مراجع تصمیم‌گیری به طور مرتب رصد و پایش شود.

عوامل موفقیت ایران در کنترل همه‌گیری…

او با بیان اینکه در حال حاضر در ایران میزان گزارش شده است، بستری و مرگ ناشی از کووید19 بعد از سپری شدن 6 پیک اپید، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، اظهار داشت: کاهش موارد بستری و مرگ، ممکن است ناشی از عوامل آسیب‌پذیر باشد. مشابه‌های درصدی از جامعه به بیماری، مخصوصا در دو پیک اپیدمی در تابستان و زمستان سال گذشته، تزریق دیرهنگام واکسن (که فاصله بین تزریق واکسن پیک ششم اپیدمی در زمستان سال گذشته را کوتاه کرد)، پوشش خوب واکسن در کشور (مخصوصا). در پاییز سال گذشته، تأثیر ایمنی هیبرید (شی از تزریق واکسن و درمان طبیعی به بیماری)، و در عین حال سنی کمتر و درصد بیماری‌های زمینه‌های پایین‌تر (نسبت به توسعه یافته‌ها)، می‌تواند باشد.

او با اشاره به اینکه سطوح پوشش واکسین پایینی داشته‌اند، دارای سطوح پایینی هستند، گفت: این کشور غالباً به دلیل سطح پایین بهداشتی و درمانی، مراقبت مناسب را برای تشخیص و گزارش درست موارد بیماری ندارد و در نتیجه بر اساس اساس. موارد گزارش شده از این کشور، نمی‌توانم از روند بیماری در آن گزارش قضاوت کنم. با این وجود، محتمل است که واریانتهای بعدی در این خطر برای شورها شتری برای تکای این وجود است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم کشورمان باید در ادامه این پاندمی چه باید انجام دهند؟، تاکید کرد: مسیر مشخصی است که سطح پوشش نوبت سوم واکسن در کشور ما، پوشش واکسن در نوبت‌های اول و دوم، مناسب نبوده و اطلاعات است. کافی در مورد وضعیت واکسیناسیون گروه های پرخطر و محل های پرخطر هم در دسترس نیست. در حال حاضر پیشنهاد می‌کنیم افرادی که هنوز برای تزریق نوبت‌های ددن شنهاد می‌کنیم افرادی که هنوز برای تزریق نوبت‌های ددن اکسن خود میکجعه در حال حاضر پیشنهاد می‌کنیم افرادی که هنوز

وی در بخش دیگری از سخنانش، تاکید کرد: هنوز به طور قطع نمی‌دانیم که با کاهش ایمنی جامعه و ادامه شدید و تغییر تغییرات، آیا تکرار می‌شود که در صورت بروز مشکلاتی که در این مورد وجود دارد یا خیر، اما ممکن است با کاهش میزان ایمنی جامعه. طول زمان، به تزریق واکسن‌های نیاز به توسعه و توسعه واکسن‌های جدید وجود داشته باشد. باید در صورتی که بیماری به سطح اندمیک برسد، باز هم احتمالاً نیاز به انجام واکسیناسیون دوره‌های مخصوص برای گروه‌های پرخطر وجود دارد و در نتیجه باید برای تعداد زیادی از افراد (مانند و آکسن آنفلوآنزا) برنامه‌ریزی لازم انجام شود. را انجام داد.

وی افزود: بررسی سطح بالای ایمنی جامعه با انجام مطالعات ایمنی شناسی برای افزایش سطح ایمنی سلولی و هومورال افراد (ایمنی که با آن بادی اندازه گرفته می شود)، بررسی واریانت ها در گردش و میزان و اکسن گریزی آنها و افزایش سیاست افزایش پوشش واکسیناسیون در جامعه ، صا ر م ه ه ه ه ب ب ی ا ا ا ا ر ر ط ی یات ران و جاج و کزکز قیقای کش

او در خاتم تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که در گذر زمان، با تحولاتی که اتفاق می‌افتد، سطح اپیدمی و میزان درگیری جامعه هم تغییر می‌کند، پس باید مدیران و متولیان بهداشتی را تغییر دهد، تغییراتی در شیوه نامه‌هایی که در ابتدایی‌پندمی و متناسب با آن هستند. شرایط تدوین شده بود، ایجاد کننده. مسئولین امر نباید این اطمینان را به مردم بدهند که با فروکش کردن موارد خاص و ماری و مسوولین امر باید این اطمینان را به مردم بدهند. در عین باید در مورد محدودیت‌های ایجاد شده در حال تغییر شرایط ایجاد کر. سیاستگذاران بهداشتی باید خود را برای هر دو سناریوی اندمیک شدن بیماری و یا تکرار پیک‌های اپیدمی آماده کنند تا پاسخی مناسب با شرایط پیش رو ارائه دهند. ک ۱۹ شان داد کش ا زازان ی بال بای یش ز از ه ی خاخ بای از د ه های پان ک ی ر ر م ی ی ای ای ی ای

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا