ورزشی

اجتماع سالم انسان را به کمال می‌رساند

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از بیرجند، آیدرت الله سیدعلیرید علیریا به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری میزان تمدن ساز دانشگاههای خراسانجنوبی و گرامیداشت سردار سپهبد حاجقاسم سلیمانی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: انسان بهعنوان اشرف مخلوقات بالفعل نیست; بلکه بالقوه و بااستعداد است، موجودی است که استعداد انسان شدن را دارد.

نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی اظهار کرد: انسان باید بهوسیله خودش استعداد انسان را تولید کند، امتیاز فراتر نیز بر این است که خود را بکند. والا اگر دیکتهای را دیگران بنویسند که کمالی نیست، طبعا هم متکی به علل و اسباب است و هم متکی به مقدمات که بسیار شنیده می شود که انسان مدنی بالطبع است.


بیشتر بخوانید:

راهاندازی بخش دانشجویی طرح اندیشه تمدنساز


عبادی مطرح کرد: انسان مدنیبالطبع یعنی در نظام تکوین و خلقت انسان چنان آفریده شده است که یکی از مقدمات شکوفایی استعدادها باید در سایه اجتماع باشد.

جامعه عامل پرورش انسان است

وی گفت: آنی که انسان را پرورش می دهد و رشد می دهد و به جایگاه واقعی اش می رساند جامعه است، انسان بدوی یک امتیازهایی و یک محرومیت دارد، محرومیتش این است که هیچ کمالی نمی تواند موفق شود، اما امتیاز آن است که دیگران نمی توانند برای او چیزی تحمیل کنند. کند پای فرار دارد، در حالت مدنیت که انسان به صورت جمعی، شهری و اجتماعی زندگی کند، امتیازش این است که همه چیزها را اگر شرایطش باشد، می توانی یاد بگیر اما مشروط است.

نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی افزود: اینگونه نیست که هر جامعه ای قابل قبول باشد، جامعه مورد قبول است که کمال، علم، ادب، ایمان، اخلاق ببخشد، اگر چنین جامعه ای انسان به امتیاز بزرگی می رسد که می تواند به دست بشر دست یابد، نخبگان، دانشجویان و طلاب باید تاریخ و شرایط معاصر را تحلیل کنند و ببندند که آنهایی که زور و زر و تزویر دارند چه بلایی سر مردم آورده اند.

امام جمعه بیرجند گفت: که اسم و آوازه دارند، همه جهان را یک قفس و زندان کرده اند، در همان کشور اعلام می کند که دهها هزار کودک پناهنده ناپدید شدند. اگر فرزندان ما یک‌شب دیرتر به خانه برگردند در دل ماچی می‌گذرد؟ اما در اروپای اروپایی پناهنده ناپدید میشوند، آنهایی که زنده میمانند سیاسیون همان کشور میگویند اگر در سرمای هوا بهتر است به فرانسه یا لهستان بروند و این پرآوازه نهها نظاره گر باشند، بلکه آفریننده این شرایط هستند.

عبادی ادامه داد: این تمدن و مدنیت کجاست؟ این تمدن که بهمراتب از وحشیگری بدتر است؛ چراکه در حیاتوحش پای فرار دارند اما این انسانها کجا بروند، همه جهان را قبضه دارند، از میانمار، نیجریه، اروپا، یمن، سوریه و فلسطین همه جا را به ویرانی کشیدهاند، تنها یکراه است و آن راهی است که انبیا (ع) و با. پیام الهی که آفرینده عالم و آدم است، طرح و برنامه‌ای که انسان اجتماع کند. اما جامعه‌ای باشد که به مدنیت مورد نظر برسد.

ارائه طرح نو بر اساس دین و دانش توسط دانشجویان

وی بیان کرد: آرمان شما دانشجویان با دین و دانش این است که طرحی از نو درانداخته می شود، همانگونه که شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی در نام های خانواده خود نوشت «من خوش ندارم که تصور کنید من لباس نظامی را بپوشید که آدم بکشم، بلکه من لباس بپوشم. کيکل پوشيدم که آدمکشها را بکشم.»

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان‌جنوبی افزود: انسان محبوب خدا و اشرف مخلوقات مخان کات است، حرمت اسان‌جنوبی افزود: رئیس شورای عالی

نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی مطرح کرد: تشکیل حکومت همان ولایتفقیه که همان ولایت انبیاست که طبعا حق تصرف دارند، وقتی کسی خواب است حرام است. بیدارش کنید، مگر اذن داشته باشید یا شما را تکلیف کرده باشد، حتی اگر نمازش قضا شود، حق بیدار کردن، یا اگر در خواب به ضرر مالی وارد شود، حتی اگر در هوشیاری نباشد.

عبادی ادامه داد: در خدا باید حقوق و حیثیت همه حفظ شود. کوچک و بزرگ نداریم و همه مساوی است، چه برسد که انسان را بکشد که گناهی کبیره است، در جریان داعش اگر سردار سلیمانی و امثال وی نبودند و آنها سلطه پیدا می کردند، تخریب هایی بدتر از مغول می کردند. چراکه مغول ابزار نیست؛ اما اینها ابزارش را داشت.

وی بیان کرد: مدنیت به معنی صحیحش از برنامه های دین است، رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به انقلابی که مردم نهضت کردند و در مقابل طاغوت بین المللی و پیروز شدند، فرصتی پیش آمد که باید به مکتب پیامبران برگشت و از این ظالمان پیروی کرد. همه آنچه آدمکشی و حقخوری برود تا هر انسانی بهحق خودش می رسد، اساس انقلاب اسلامی یعنی در این 40 سال یک سیلی هم نزدیم; بلکه فقط دفاع کنم اما در جبهه کفر به صورت همهجانبه و به تصویری که همه گزینه ها برای مقابله با ما هستند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسانجنوبی بیان کرد: گام اول پیروزی انقلاب اسلامی بود که نه شرق کمونیسم و ​​نه غرب لیبرال این را بر نمیتابیدند، به یاد داشته باشید در جنگ جهانی ظالمانه هشتساله همه دنیا مقابل ایران بودند از میگهای روسیه، سلاحهای اروپایی و آمریکا و مرتجعان منطقه در جبهه‌های علیه ایران حضور داشتند.

دولت‌ها بر اساس سلایق حزبی عمل کرده‌اند

امام‌جمعه بیرجند بیان کرد: استکبار هرگز یک‌لحظه حاضر نبودند که مشدون مستقل شونان دیایم دیی. اما خدا خواست و نهضت انقلاب اسلامی پیروز شد، نظامی تشکیل شد و دوارای دولت، مجلس ی اما خدا خواست آنهضت انقلاب اسلامی پیروز شد، اما اینها کافی نیست، ما دولتهای دیگر را پشت سر گذاشتیم؛ اما مشکل ما این بود که دولت‌ها بر اساس قوانین اساسی عمل نکردند. بلکه بر اساس حزب و سلیقه عمل کردند.

وی افزود: بارها رهبر فرزانه انقلاب اسلامی این موضوع را ذکر کردند؛ اما خیلی ها از این اختیارات قانونی استفاده کرده اند و زیان هایی را به دشمنی می دهند که باعث شد دشمن به اقتصاد و فرهنگ ما تهاجم کند، بعد از نهضت، انقلاب، قانون و نظام اسلامی باید به دولت اسلامی برسیم.

فرهنگ عمومی خراسانجنوبی رئیس جمهور گفت: یکی از شرایطی که جامعه را به کمال نظر می رساند، یک جامعه سالم است، سلیقه های و گروهی و سوء استفاده از نفس های اجتماعی که جامعه سالم ایجاد نمی کند، هر وقت باید بر اساس قانون اساسی که قانون جهانی پیشرفته است. عمل كردند، آنوقت به پيشرفت ميرسيم.

نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی گفت: مردم باید در دامان یک دولت اسلامی پرورش دهند نه آن دولت سلیقه ای که خودش مردم را گرانفروش بار می آورد و با نفوذی که در آن می شود به فرهنگ مردم آسیب می رساند بعد میگوید ما که نمی توانم مردم را به زور به بهشت ​​. ببریم .

امام جمعه بجنورد ادامه داد: جامعه اسلامی محصول کار فنی، علمی، فرهنگی و سیاسی برای ایجاد تمدن اسلامی است و آنوقت است که جامعه اسلامی محصول دولت اسلامی است، از همه قشرهای مردم که نمیشود، انتظار داشت که مسائلی را تحلیل کند، این کار دولت را انجام دهد. است و مردم به پاکی، عصمت و وفای به عهد تربیت می شوند، دولت اسلامی یک آشیانه‌علی برای.

عبادی بیان کرد: این ترتیبی که در گام دوم انقلاب اسلامی ذکر شده است، یک مرتبه علمی است که بعد از آن تمدن اسلامی است، این مراحل باید یکی پس از دیگری انجام شود، تمدن اسلامی نیز یعنی اینکه جامعه اسلامی بهجایی می رسد که در جامعه ما به دنیا باشد. می‌آیند و رشد می‌کنند بدون اینکه تعلیم و تربیت ویژه انجام دهیم، جامودش به‌گونه‌ای است.

جامعه اسلامی وقتی به‌وجود می‌آید که کودکان سبک زندگی اسلامی را یاد بگیرند

وی افزود: جامعه اسلامی آنوقتی به وجود میآید که همانگونه است که در خانواده های فارس کودک فارسی صحبت می کند، بین ترکها، ترکی صحبت می کند، عربها کودکانشان به صورت خودکار عربی صحبت می کند، کودکان در آن جامعه اسلامی به صورت خودکار سبک زندگی اسلامی و ارزش ها و کمالات را می کند. یاد میگیرند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسانجنوبی گفت: یک جامعه صحیح وقتی به تمدن می رسد همه را رشد می دهد و مانند خورشید به همگان نور می دهد، شما دختران و پسران حاجقاسم سلیمانی هستید و این شهید بزرگوار فدای این مکتب شده و بهسوی این آرمان حرکت می کند، هرکس است. در دامان حاج قاسم باشد جز خیر نمی‌بیند، در زندگی شهید سلیمانی شر نبوده است.

امام جماعت بیرجند گفت: شما دانشجویان و دانشگاهیان باید آرمان حاج قاسم را در مقابل همه مفسدین و طواغیت و ستمگران پیاده کنید، این کار شما را نیز می کند، زمانی که دیگران با نامیدی صحبت می کنند که 9 دی و 22 بهمنی نمی تواند باشد. اما انقلاب رهبر اسلامی گام دوم انقلاب را نوشتند که این الهام است.

عبادی داد: اگر یک انتخاب سالم برگزار شود و نتیجه چه خواهد شد، اما در شرایط سخت سخت در دو اوج ویروس کرونا، فراگیری فروکش کرد و انتخابی با این تصمیم خوب برگزار شد، در قضاوت نیز فعال و تازه‌نفس است. کنار دو قوه دیگر به کنار مردم آمده اند تا مشکلات را حل کنند و شما می توانید با آرمان تمدن اسلامی و گذر از دولت اسلامی و جامعه اسلامی رسید.

نماینده مقام معظم رهبری در خراسان‌جنوبی بیان کرد: آن‌قدر دشمن‌ها و ردشمن‌پرستند ام ما مرد شمن‌پرستند به مرد در اسان‌جنوبی بیان. اما مردم با همه سختی‌ها تحمل کردند و از این سختی‌ها میوه‌های شیرین گرفته‌اند. اما منتظر ابتکار شما فرزندان حاج قاسم هستند، بعد از 40 سال آزمونوخطا منتظر ایجاد تمدنی هستیم که از آن تمدن بوی ظهور حضرت مهدی (عج) میرسد.

حاج قاسم سرباز ولایت بود

در ابتدای این مراسم سیدحسن هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و مرحوم علامه آیت الله مصباح یزدی گفت و از حضور آیت الله عبادی و مقامات استان و دانشگاهیان در این مراسم تشکر کرد. و از تلاش‌های ارزشمند گروه دانشجویی دختران حاج‌قاسم در این جلسه و نمایشگاه گروه دانشجویی

هاشمی با اشاره به مجاهدتهای خالصانه سردار شهید سلیمانی گفت: حاج قاسم سرباز ولایت بود و عمر گرانبها و پربرکت خود را درراه خدا و ائمه اطهار صرف کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسانجنوبی و بیرجند گفت: تبیین ساز مکتب حاج قاسم برای نسل جدید و آینده کشور اسلامیمان یک ضرورت است.

استقبال خوب استادان از طرح اندیشه تمدنساز

در این مراسم حجتالاسلام مهدی جعفری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان خراسانجنوبی نیز در سخنانی به بیان اهداف و گزارش های انجام شده در طرح اندیشه تمدن اسلامی پرداخت و با اشاره به این طرح بر اساس کتاب جذاب و کاربردی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (کتاب اندیشه تمدن ساز) است، گفت: استقبال استادان دانشگاه‌های دولتی شه تمدن سازان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ا.

وی افزود: دور دوم این طرح بر اساس کتاب انسان ۲۵۰ ساله اثر مقام معظم شهبری آغاز می شود.

حجتالاسلام مهدی حاجیزاده معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد خراسانجنوبی نیز در گفتوگو با خبرنگار آنا در بیرجند آشنایی با اندیشه های جامعه رهبر انقلاب، آشنایی با سیره مبارزاتی (سیاسی) معصومین، فراگیری مهارت تدبر در قرآن، آشنایی با کارکردهای عینی و پیامدهای. اجتماعی آموزه های دینی، ایجاد و گسترش نگرش تحول آفرین و تمدن ساز استادان و دانشجویان را از این طرح برشمرد و گفت: طرح اندیشه تمدنساز بر اساس سخنرانی های مقام معظم رهبری در سال 53 که به شکل کتابی ارزش گذاری شده است طراحی شده است.

وی افزود: این طرح ابتدا برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان ارائه شد و سپس سایر اساتید دانشگاه ها نیز در این طرح مشارکت کردند.

انتهای پیام/4117/4062/

دکمه بازگشت به بالا