اقتصادی

ارائه دستورالعمل ارزیابی ریسک ایمنی در ایرلاین‌ها

پروازهای ارشد عملیاتی هما با تاکید بر تشخیص هر رخدادی که احتمال وقوع حوادث در ایران وجود دارد و ممکن است به سانحه منجر شود، با ارائه یک روش عملکرد ارزیابی ایمنی در نظام نامه ایکائو خبر داد که میزان ریسک پیامد رخداد ایرلاین ها را ارزیابی می کند. می کند.

نعیمه برجعلی‌لو در گفت‌وگو با بیان اینکه هر رخدادی که احتمال وقوعش در ایرلاین وجود دارد، باید شناسایی شود، گفت: هر خطری که در نهایت ممکن است به سانحه تبدیل شود، شناسایی و ارزیابی شود و اگر احتمال پیامد آن زیاد باشد. باید اقدام به اصلاح و پیشگیرانه برای جلوگیری از آن انجام شود.

وی ادامه داد: از این که سانحه‌های در هواپیما رخ دهد، ما خطرات پیامد آن رخداد را می‌گیرند، که شدید حادثه و اینکه چقدر احتمال پیامد را می‌کند و با دادن یک سری عدد، خروجی می‌دهد که این اتفاق می‌افتد. صنعت یا در کسب و کار چه می‌توانی داشت؛ پس از آن متوجه می‌شود که خطر امنیت بالا یا پایینی دارد ا می‌ارام اند اقد ماند اقد.

سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ایکائو (ICAO)، مقری زیرمجموعه سازمان ملل است که تمام دستورالمعلها را به سازمان‌های هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها ارائه می‌دهند که پروازهایشان را انجام دهند و ما هم در ایران باید این کار را انجام دهند. دستور را اجرا کنیم. از جمله نظام نامه های مهم این حوزه «سیستم مدیریت ایمنی» (DOC9859 : ICAO Safety Management Manual) است که در 9 بخش، تدوین و به شرکت ها و سازمان های سازمان های سازمان های کشوری فعال، برای پیاده سازی اجرا می شود.

برجعلی‌لو ادامه داد: من یک روش اجرایی برای پیوستن به سیستم‌نامه سیستم‌های مدیریت ایمنی قوانین و مقرراتی که برای ایران‌ها آمده، دادم، تا اجرای الزامات آن نظام‌نامه، می‌شود و سیستم مدیریت ایمنی‌های ایران را ارزیابی و پیاده‌سازی می‌کند. این مدل اجرایی به‌عنوان پیوست به نظام‌نامه‌ای که در سایت ایکائو منتشر می‌شود، اضافه می‌شود و به ایران پیشنهاد می‌شود از این روش اجرایی به عنوان یک نمونه و الگوی موفق در مدیریت ایمنی که پیاده‌سازی می‌شود، استفاده می‌شود.

ی افز: د پیشای م، ا ازی ای ی ای ارائه و ی ای ای ی ی ی ا ا ا ا ال ایشاس ااز واز را تا تاز. این موضوع باعث می‌شود که عوامل خطر را پیش بینی کرده و به این موضوع اطلاع دهند شن گاه شن گاو و. این روش با روش‌های متفاوت فعلی، در نظرگرفتن عامل «تاثیرات کسب‌وکار» و همچنین اجرای روش و همچنین اجرای روش‌های متفاوت این روش با روش‌های فعلی، در نظرگرفتن عامل

رئیس ارشد ایمنی عملیات پرواز «هما» درباره نحوه پذیرفته شدن مدل پیشنهادی، توسط ایکائو توضیح داد: برای پذیرفته شده پیشنهادی، باید جلسات کارشناسی برگزار شود و اعضای حاضر در جلسه حاضر شوند. داوری روش اجرایی من هم اینطور بوده است که این مقاله قبلاً در یک مجله آکادمیک بین‌المللی چاپ شده بود که آن را به ایکا دادم و در جلسه تخصصی شرکت کرده و از مدل دفاع کردم، جزئیات را توضیح دادم و داورها هرکدام سری یک اصلاحیه انجام دادند. که پیشنهاداتشان را اصلاح کردم و نهایتاً به‌روش اجرایی در سایتشان در یاتشان در 9یش انجام شد. این روش اجرایی به نشانی www.icao.int/SMI قابل دریافت است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا