اقتصادی

از بازار اقلام اساسی خوزستان چه خبر؟

گزارشگر یک/خوزستان معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه در تامین و عرضه کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و به اندازه نیاز در بازار وجود دارد، گفت: در این زمینه اگر کسی کالاها را از قیمتی بالاتر از قیمت عرضه کند با آن مواجه خواهد شد. .

علی رحم کریمی در گفت و گو با گزارش در خصوص وضعیت بازار کالاهای اساسی خوزستان گفت: گوشت قرمز قیمت تصویب نمی شود اما نوسانات قیمت آن بالا نبوده و در حال حاضر قیمت آن در بازار ثابت است. قیمت برنج، شکر و بقیه اقلام کاهش یافته است و پایین تر از قیمت مصمد در بازار مت برنج، شکر و بقیه اقلام اساسی کاهش بوده است و پایین تر است.

ی افز: خ فز افزایش قی داش ااش اال حال آ ث ث ث ث و ب ب ب ازار ی و و ۵ ا اهش.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در قیمت کالاهای اساسی مشخص کرد: در حال حاضر قیمت کالاها عرضه می‌شود و افزایش می‌یابد و باعث کاهش قیمت اقلام اساسی می‌شود. همچنین از آزادسازی یارانه‌ها، سرانه مصرف‌های مصرفی نظام‌مند می‌شود و ممکن است هر توان خرید مردم را کاهش دهد، همچنین به ازای قیمت‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌شود، اما به‌عنوان مناسب‌تر عرضه می‌شود و به‌طور مناسب‌تر در اختیار تولید قرار می‌گیرد.

کریمی با بیان اینکه علت کاهش قیمت برنج خارجی آزادشدن برنج است، عنوان کرد: در حال حاضر در فصل تولید برنج و برنج شمال در حال تولید و عرضه به بازار است و طبیعتا در فصل تولید، قیمت برنج داخلی کاهش می یابد.

ی با اشاه ه قی یگ ق اقام اسای قیمت تخمین زده شده برای هر مرغ 59 هزار تومان اما در بازار پایین تر از قیمت میمت و قیمت هر مرغ 59 هزار تومان است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه در تامین و عرضه کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و به اندازه نیاز در بازار وجود دارد، گفت: در این زمینه اگر کسی کالاها را از قیمتی بالاتر از قیمت عرضه کند با آن مواجه خواهد شد. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا