اقتصادی

از سایه رکود بر بازار برنج تا فروش بز به جای گوسفند نر!

در هفته جاری خبرهای مهم در بخش کشاورزی منتشر شد که از اهمیت آنها می‌توان به قیمت خرید حمایتی زعفران و زیتون، فروش گوشت بز و ماده به جای گوسفند نر، کاهش مصرف گوشت و مرغ و سایه رکود بر بازار برنج اشاره کرد.

به گزارش گزارشگر یک، هفته جاری با خبر «در بازار میوه چه می‌گذرد” آغاز شد. مشاهدات میدانی از بازار میوه حاکی از آن بود که نوسان زیاد در اقلام مختلف میوه و صیفی رخ نداد و بازار آرامش خود را حفظ کرد. که قیمت های متنوع و فراوانی را حتی کاهش داده است.

خبر منتشر شده دیگر در این هفته “فروش گوشت گوشت ماده و بز به جای گوشت گوسفند نر” بود. نماینده اتحادیه دام سبک کشور با اعلام این خبر به گزارش گزارشگر یک، گفت که گوشت گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود، گوشت پرواری نیست و گوشت دام و گوشت است و برخی از آن ها هستند. دام مواد را با قیمت دام نر در بازار عرضه می‌کنند و بیشتر می‌برند.

سایه رکود بر بازار برنج تیتر یکی دیگر از اخبار بخش کشاورزی در این هفته بود. یک فعال حوزه برنج به گزارشگر یک اعلام کرد که بازار برنج با ورود جدید مجید مچار کوار شیود شیو یک فعال است.

خبر دیگر منتشر شده در هفته جاری برسی قیمت تخم مرغ در بازار بود. بر اساس مشاهدات میدانی قیمت یک شانه ۳۰ عدد تخم مرغ در مغازه های تهران از ۱۰۰ هزار تومان هم می‌گذرد در حالی که بر اساس اعلام مقامات مربوط به قیمت آن بایستی ۸۰ هزار تومان باشد.

ماجرای ابطال ممنوعیت نیز از جمله خبرهای منتشر شده در این هفته بود. یان دال ادای طی ، ، ف ، ، ا ا ا ا ا ا گ گ اگ گات زات جهاد م م م ص صات جات

نگاهی بر بازار برنج” در هفته جاری منتشر شد. در این خبر قیمت انواع برنج ایرانی و خارج از بازار از خبر بازار برنج”

خبر دیگر بخش کشاورزی “پرتقالاعضای هیئت مدیره اتحادیه باغداران می‌گوید در این موقع سال پرتقال‌هایی که به طور کامل نارنجی رنگ هستند، سالم هستند زیرا به صورت رنگ مصنوعی تولید می‌شوند.

از مهمترین خبرهای بخش کشاورزی در این هفته اعلام قیمت خرید حمایتی زعفران و زیتون بود. قیمت سقف و کف خرید حمایتی هر کیلو زعفران به ترتیب 41 میلیون و 300 هزار ت2یو یونیمان ویمت سقف و کف حمایتی هر کیلو زعفران س قیمت خرید هر کیلو زیتون درجه یک نیز ۲۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

کاهش می دهد درصد ۵۰ مصرف گوشت و ۳۰ درصدی مرغ نیز در هفته جاری منتشر شد. ی اج ص ب ب ش و اد و ا اعام که ا اسال ه ش ش ش اه س ال ف گ و و و ک اهش ا اهش.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا