اقتصادی

اصلاح گازبهای تأسیاست گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی در بودجه

معاون گردشگری کشور خبر داد: مجلس به اصلاح تعرفه های گردشگری و کارگاه های صنایع دستی در بودجه 1401 رای مثبت داد.

به گزارش گزارشگر یک، جامعه هتلداران کشور چند نسبت به افزایش هزینه حامل های انرژی، بهویژه شش برابر شدن قیمت گاز معترض شده و درباره گران شدن خدمات در هتل ها هشدار داده بود. همچنین بسیاری از کارگاه های صنایع دستی که تولیدات آنها وابسته به انرژی است به دنبال این افزایش هزینه است، رو به تعطیلی رفته بودند که اینک، علیاصغر شالبافیان گفت: بند پیشنهادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر لزوم اصلاح گازبهای زیبایی و کارگاه های صنایع دستی و گردشگری. محاسبه آن نرخ ارزیابی «خدمات» که قبلا به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده بود، یکشنبه شب (هشتم اسفندماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

او به همفکری و کمکهای بخش خصوصی از جمله جامعه هتلداران، اقامتگاههای بومگردی همچنین فعالان صنایع دستی در این خصوص اشاره کرد و اشاره کرد: مطابق با قانون بودجه 1400 تعرفه گازهای این واحدها متوسط ​​قیمت خوراک پتروشیمی محاسبه میشد که این موضوع باعث افزایش چشمگیر هزینه می شود. گازبه های این واحدها بود.

معاون گردشگری با اشاره به پیگیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مساعدت نمایندگان گفت و گوی تلفیق، اظهار کرد: احتمالاً نهایی شدن این موضوع نیاز به تایید شورای نگهبان دارد که امیدواریم از سال آینده این دغدغه فعالان به طور کامل مرتفع و گازبهای واحدهای مورد اشاره بر باشد. اساس تعرفه خدمات محاسبه شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا