اجتماع

افزایش تعداد شهرهای قرمز کرونایی/۵۵ شهر در وضعیت قرمز

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کهرمز کریای

به گزارش گزارشگر یک، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از 34 به 55 افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 69 به 84 شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 291 تا 274 شهر و تعداد شهرهای هرهای با وضعیت این شهر از 291 همچنین

بر این اساس در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت نارنجی، 274 شهر درنجی، 274 شهر درن وضعیت زرد و 35 شهر در زرد و 35 شهر در وضعیت آبی و 35 شهر در وضعیت آبی و 35 شهر در وضعیتی قرار گرفته است. قرار در وض وض شهر وض در وضعیت

افزایش تعداد شهرهای قرمز رنگی/55 شهر در وضعیت قرمز

افزایش تعداد شهرهای قرمز رنگی/55 شهر در وضعیت قرمز

افزایش تعداد شهرهای قرمز رنگی/55 شهر در وضعیت قرمز

افزایش تعداد شهرهای قرمز رنگی/55 شهر در وضعیت قرمز

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا