اقتصادی

افزایش سفرهای مردم به هرمزگان بیشتر از شمال!

بیش از 65 میلیون ترد بین استانی در تیر ماه امسال به ثبت رسیده است که افزایش 23 درصدی نسبت به همین در سال گذشته داشته است و با وجود اینکه استانهای شمالی مقاصد اکثر مردم بودند اما سفرهای جاده ای و تردهای بین استانی در هرمزگان بیشتر از سایرین. استانها رشد داشت.

به گزارش گزارشگر یک، بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور در تیر ماه امسال بیش از 65 میلیون تردد از وسایل نقلیه سبک و سنگین در حوزه‌های مواصلاتی مختلف صورت گرفته است که دو درصد را نسبت به خرداد ماه امسال و 23 درصد افزایش در قیاس دارد. با تیر ماه سال گذشته تجربه کرده است.

افزایش سفرهای مردم به هرمزگان بیشتر از شمال!

آمارها در چهارماهه امسال بسیار بیشتر از قبل نشان می دهد که چرا که تردهای تجمعی چهار ماهه امسال به ۲۶۱ میلیون و ۹۲۹ هزار و سه خودرو در انجمن های مواصلاتی کشور رسیده است که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد است. داش ات و اگ س ی ا یه ک ر ا ا ا ه ه ه ه ه م ، ک ک ۳۵ ۳۵ ۳۵ قیاس اماب اایی سان سان.

افزایش سفرهای مردم به هرمزگان بیشتر از شمال!

آمار سفرهای مردم جالب تر می شود که در تیر ماه امسال مردم بیشتر بدانند که به استان های شمالی سفر می کنند و مازندران و گیلان را از ماشین های خود به هرمزگان می برند چرا که تغییر مسیرهای استانی در کشور می دهد هرمزگان در تیر ماه بیش از یک ماه است. ی و ۶۲۱ هزار و خ و و د د ش اس ی ای ا ار قیاث باه ماه س ا ا ا ۴۵ ی ر ر ا ان. پ از زگان، ق زان و گیان فزان افزایش ۴۴، ۳۹ و ۳۸ ی ه ه ه ه ق ق ق اص های مای ی.

افزایش سفرهای مردم به هرمزگان بیشتر از شمال!

اولین تردد بین استانی در پنجشنبه ۱۶ تیر ماه با ثبت دو میلیون ۴۶۷ هزار و ۷۴۱ خودرو مصادف با سفرهای عید قربان اتفاق افتاده است و کمترین آن مربوط به دوشنبه ۱۳ تیر ماه با یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۴۷۵ خودرو است و این آمار است. و اقام شان ی که چه سود ماه اسال ف کاهش می دهد و اسای ی م اه آه آه ااج ااج ااج ااج ااج ااج ااج ااج ااج شاج.

افزایش سفرهای مردم به هرمزگان بیشتر از شمال!

بر اساس طرح انباشت و خودرو، در تیر ماه امسال مطابق انتظار در استان‌های تهران و البرز، الگوی آزمایشی به صورت هفتگی در روزهای منتهی به انتهای هر هفته مشاهده می‌شود و روند انباشت و آزمایش به صورت مشابه در هفته‌های متوالی رخ داده است. است. اوج و انباشت در بازه تعطیلات منتهی به عید قربان در روز ۱۹ تیر ماه رخ داده است به گونه‌ای که حدود ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه از این دو استان نسبت به ابتدای ماه کاهش پیدا کرده است.

افزایش سفرهای مردم به هرمزگان بیشتر از شمال!

با تحلیل داده‌های سامانه‌های هوشمند در ماه جاری استان‌های مازندران، قزوین، قم، گیلان و مرکزی در استان‌های مقصد سفر وسایل نقلیه تهران و البرز بوده و حدود ۵۶ درصد از سفرهای وسایل نقلیه تهران و البرز مربوط به این استان بوده است. اگر درصد افزایش ترددهای بین استانی و سفرهای جاده ای مردم را در این ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته داشته باشیم، هرمزگان نسبت به استان های ذکر شده بیشتر رشد می کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا