سلامت و دانش

اقتصاد ضعیف داروخانه‌های خصوصی و تخلف “داروفروشی اینترنتی”

نایب انجمن داروسازان ایران با اشاره به چند مورد از داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری خدمات دارویی داروخانه‌ها و …، گفت: با وجود آن تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از 50 درصد اقتصاد اقتصاد هستند. داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.

دکتر سید علی فاطمی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز، گفت: در حال حاضر نزدیک به 1000 داروخانه در کشوری است که ارائه خدمات می‌کنند و حدود 95 درصد این داروخانه‌های خصوصی و 5 درصد داروخانه‌های کشوری دولتی هستند. باید توجه داشته باشید که پنجاه درصد بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما رول نظر ریارای در نظر گرفتن بیش از درصد از اقتصاد داروخانه‌ها یعنی اگر تمام داروخانه‌های اختصاصی را در یک کفه بگذارند، از نظر کوچکترهای اقتصادی داروخانه‌های دولتی، ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

افزایش تصدی گری دولت در فروش دارو

وی افزود: باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. و حاشیه س بای زاز زای گاقی تار رار پار ا ات و د اس وای صی ن آن دای داد ادان بافه یشان یشان یشان. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه های دولتی می دهد. ب ث ک ای د ار ه ع د ا آرا ی داراه های ی زی زی و د د ا ا خ ه ه ه ه گ گ ی یای ض. طبق 44 قانون اساسی، دولت باید تصمیم بگیرد که دارو را به کمترین اصل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه‌تنها تصدیگری دولت در حوزه فروش شترو کمتر نشده است، در حالی که در سال‌های اخیر نه‌تنها تصمیم‌گیری می‌شود. ع اص ا ازان گه دار ه ای گ ا و و و ی ه ه ب ه ه ایی ا ا ا ا ای ای های های.

عمده فروش داروخانه ها؛ مکمل های غذایی، آرایشی و بهداشتی

فاطمی افزود: در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم هستند. در نظر اقتصادی به صرفه و داروخانه‌ها در عین حال که آسیب وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از صد شهر ویران است. مردم تعداد زیادی از داروها را ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشند. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، داروها بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، در داروخانه‌های منتون اردم دولتی پیدا می‌کنند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان بپردازند که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا کنند.

داروفروشی اینترنتی و مشخص نبودن اصالت دارو و نحوه ارسال آن

وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، گفت: در حال حاضر برخی از پلتفرم‌های اینترنتی عالناً به صورت عمده دارو می‌فروشند و هر دارویی را که می‌توان به نوعی در آنها پیدا کرد. بسیاری از قاچاقان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده اند و با شبکه قاچن ت ن ارتباط رارنیار ی یای که متخلف بوده و با شبکه بوده است. این واقعاً به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلاً کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به درخواست‌های جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه‌ها و مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت نمی‌کنند و در نتردوب در وزارت بهداشت دریافت می‌کنند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌های ۵ میلیون تومانی شد، البته این نمی‌شود. بنابراین باید با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهید.

فاط با ای ف ی ای د داو م ا اس لام م ا ا ا ز ا ا از گف : یکی از ای حال در گرمای تابستان تصور کنید چه آسیبی به دارو وارد می شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی الان انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسوولانش مدعی هستند که داروخانه‌ها را می‌کند، اما هیچ گاه اسم خانه‌ها را نمی‌گوید و می‌رسد و می‌رسد. که نشان می دهد این دارو از داروخانه آمده است، ارائه نمی دهد. جی اس که ب ا ات خ فات خ ی ا ا اماچ ف ز ز از س ی ای ف ا اج ام م آه ی. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.

تاسیسات داروخانه های زنجیره های؛ آری یا خیر؟

وی درباره تأسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها، گفت: این وضعیت داروخانه‌ها را بهتر می‌کند و کار دارو را به عنوان تجاری تجاری می‌شود. ر حال ضاض فاه های بای بای ه قاب ی ا اماداه م ای ا ا ا ا ا ا ا ا که که ا ا ا اج جاش راش. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحرید تصرف خمشاوره آرا. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای خانه‌ها را بدتر می‌کند و داروها را از طریق فروش و ارائه خدمات دارویی، می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.

در نهایت خدمات دارویی داروخانه ها

ی داه راجام عات دات داره هایز گف: ۵۵ ر ه اه قبلا بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات شش خدمت برای داروساز بود که شد به آن اضاف کرد. وزارت بهداشت هم این ۱۶ خدمت را در قالب سند جامع خدمات داروسازان در داروخانه‌ها کر اغ. این شامل انجام واکسیناسیون در داخل داروخانه‌ها برای آنفلوآنزا و … بود که در خیلی از جاهای دنیا انجام می‌شد، تشخیص‌هایی بر اساس خدمات تست سریع، ارائه مشاوره از راه دور، مشاوره حضوری، درمان ناخوشی‌های جزئی از سوی داروساز و… بود. که استانداردهای آن در وزارت بهداشت نوشته و پیگیری شد، اما از دسلال ناخد وال ۱۴۰۰ بی چده که استانداردهای وزارت بهداشت نوشته شده است که استانداردهای آن نوشته شده است. بای جه که ه د ه پزشکی پزشکی ب ا اتاد ااس و د اش و ه ه ی ی ای امات آاه. امیدواریم در این دولت سفرا به جریان می افتد. اکنون این خدمات هیچ تعرفه‌ای ندارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا