فرهنگی

امید مهم‌ترین ابزار پیشرفت است

گزارشگر یک/فوری حجت الاسلام والمسلمین حسین درودی، معاون امور استان‌های ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در یادداشتی برای آموزشی بودن روند امیدسازی و نقشی کلیدی آن در سازه‌های سبک زندگی اسلامی شکست.

ن یاداش عان اسان های تاد های حای زه و ز ز و و ز ز ز ز ز از ز ای یاق

بهترین و برترین کلید واژه‌هایی که در سال ۱۴۰۱ برای شجره طیبه بسیج می‌توانیم در اختیار اذهان بیدار و بصیر قرار بدهم. کلمه امید است که رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی از آن به عنوان؛ ابزار و اسباب پیشرفت کشور در مقابل ستمگری‌های بی رحمانه دشمنان با تدبیر کامل برای مردم غیور علی الخصوص جوانان در دیدار با مردم حماسه آفرین اصفهان تبیین کردند، در نتیجه بسیج را می‌توانیم چنین تعریف کنیم، مردمان سازنده امید صادق و فعالان با امید مومنانه. با سلاح گفتمان امیدورزی و ایجاد خط مقاومت در صحنه های سخت و نرم اجتماعی و موقعیت های بین المللی همیشه حضور الگوی ساز و نشاط آفرین داشته و دارند که در این پیچ انقلاب ایران سرافراز و تحول الگوی تمدنی در جهان. شهدای مظلوم اما با اقتدار از قشرهای مختلف تقدیم ملت ایران؛ لهذا باید با دیدگان بصیرتی در یابیم این مردان از جنس ملکوت چنان درسی را در میدان عمل به معاندان و غافلان دادند که بر تارک تاریخ باقی بماند که اثر غیرقابل انکار آن افشای بی هویتی دشمنان در این روزها بوده است که از روی خودباختگی و. شهوت برهنگی جنون سیاسی به هر جنایتی التماس می کند تا شاید از رنج غیر قابل وصف انسانی برهند و راه چاره ایی بر آنادن گشوده شود.

آیا از اظهار نظر دشمنان داخلی و خارجی پیرامون پیروزی ایران سرفراز بر کشور ولز در جام جهانی قطر؛ نمی توان استباط کرد که دشمنان انقلاب اسلامی دشمن تفکر و تعقل و امید صادق هستند. چرا که بازیکنان تیم ملی جهادی و انقلابی با پشتوانه ای از میوه شیرین درخت تعقل و تفکر که همان امید مومنانه بادشخب ده؛ به دلیل اینکه گل آفرینی این غیور مردان از پیشران ایمانی بود. زیرا در بدرقه دعای مادر شهیدان؛ آنها از قدرت روحی برخودار شدند که در نوع خود باید بی نظیر باشند و دشمنان آنها از آن غافل و ناکام باشند. از همین رو چگونه بازی آنها بازیکنان مانند مسئولین فیفا و بازیکنان تیم مقابل و آزادی خواهان جهان را از درونشان به شاشان به تحان. و این تحسین و تقدیر نبود مگر به همت اندیشه ورزی و اندیشه خوانی بازیکنان ایران زمین توسط مسئولین جهادی و هادیان ؛فن تیم آادی از همین رو پیرامون واژه امید و ساختارهای گفتمان سازی آن مباحثی در ادامه می آید.

اولین جام جهانی با رائحه قرآن و اذان

آیا می توان اراده خداوند حی هستی را از درخواستهای مسئولین غیور قطری در برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ تفکیک کرد؟ آیا انتظار تقریب حکومت عدل مهدوی از نوع برگزاری جام جهانی قطر با برنامه ویژه بی نظیر؛ مانند انتشار آیات دلنواز وحی و آوای ملکوتی اذان و نیز منع شرابخواری و جسارت ممانعت از برهنگی بانوان و هم چنین حضور چندش آور همجنسگرایان و نیز ممنوعیت بخش خبری مسابقات ورزشی ایران اسلامی توسط هتاکان بی هویت رسانه های معاند ایران انقلابی؛ در حضور نمایندگان و نخبگان جهان گزاف و بیهوده است؟

آیات امام جامعه اسلامی که دستور دادند نوین جهانی با توجه به حوادث جهان و آخرین در کشور ما در حال شکل گیری اس. قابل مطالعه و امیدسازی نمی‌تواند باشد و از کثرت تو چشم زدن‌های بسته‌های دروغین نمی‌شود و نمی‌تواند در میان مردم باشد. و هم چنین صحنه های انقلاب اسلامی در میان جوانان ما توسط دشمنان جسور و جازده. چنان حس کرختی در ما پدید آورده است که از خود بی خود شده‌ایم و از ملموس و محسوس خویش خمور بی خبر و بدون ساطیم.

چا بای ناه هام ر گام ر ا وام اسای سال د جهای ن یشایش گذور برای مردم فداکار پای کار انقلاب اسلامی؛ بسته های فرهنگی در طول منویات امام انقلاب اسلامی در دستور عمل نباید؛ اثر و عملی که جهت ترمیم قلوب و تکمیل نردبان امیدورزی از نوع دشمن شکن است که مورد تحسین و تقدیر شهدا است چرا مشهود نیست؟ آیا با قحطی محتویات خبرهای اثر آفرین و فقر فعالیت های فرهنگی گشته ایم؟ در حالی که بیکران خبر خوش داشته و داریم و می کنیم این متاع بدون جهاد تبیین میسور و مطلوب نمی شود.

درخواست های مخلوق در درخواست های خالق

چرا کلمه امید در خالق هستی معنی و مفهومی ندارد؟ بدل که در خداوند متعال و نیازی نیست تا به آن در انتظار و التماس به غیر باشد. امیدی برای او تعریف و تعیین گردد، خداوندی که کمال او مخلوقات را از نقص و ناتوانی می‌رهاند نیاز دارد منبع و منبع و منشلبامال دارد. تا تناقض محتاج به محتاجید نیآید و قانون اجبار اجتماع و ارتفاع بود و نبود به اختیار بدل نگردد. برای تبیین این موضوع می تواینم از آیات قرآن کریم طلب استمداد بطلبیم{ وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ (تکویر ۲۹) } “از آیه شریفه استنباط و استفاده می شود که شما هیچ خواسته ایرب را نداشته باشید. باشید” با توجه به سبقه و سیاق آیات قبل از آموزش که قرآن تنها یادآور کننده و موعظه ایست است که برای تمام جماعات بشری می تواند پاسخگو و پناه باشد، اما در مقام فعلی و فائده فقط از آن متذکر و منتفع می شوند که خودخواهشی کنند. باطن داشته و بر صراط حق و حقیقت، و صفت مستقیم پایدار باشند. و عیت حق تعالی و طاعت آنها را متل و مایل باشند، با دارا بودن شروط لازم و مناسب برای انسان است که می فرماید: اما این مهم در مکاتب مادی بشری قابل درک و دریافت نیست از همین رو در صفحات تاریخ بشر؛ جنگ و هم خون ریزی و دروغ و دغل بازی بازاری یافته است که مع الاسف جامعه امروز ما از آن بی بهره و نصیب نیست.

از همین رو باید گفت اراده انسان در طول اراده خداوند متعال باید فراموش کند که اراده خداوند بر عدم مانند فسق و فجور و دروغ و دغلق نمی‌گیرد و این انسان است که اراده وجودی او را متوقف کند و منتظر براراده کمالی خداوند باشد. نتیجه خدایی تعالی به استقامتی که از انسانها در آیات قبلی نیازی ندارد و منفعت این استقامت است. عاید خود انسان و رهایی بخشیدند از مرحله نارسایی به کمال می شود.

آیه شریفه تبیین می‌کند که خواسته و خواهش اولیه انسان از سوی خداوند متعال ایجاد شود. تا انسان با جاذبه ایی که در باطن خویش با علم حضوری شهود می کند. امیدواری به آینده را طالب و جاذب باشد؛ در این آیه شریفه قرآن کریم به کمک عقل آدمی آمده است و راهگشایی می کند «یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَعَنِیُ الْمَسْجَعُ وَ الْحَمَیْدُ». و حفظ و رضوان و تمام شئون حیات و ممات محتاج به او هستید، زیرا فقر ذاتی دارید یا اینکه بهتر بگوییم عین فقر هستید و از خودتان نیستید، و هستی شما از الطاف خاصه الهی است و باید آنا فانا افاضه فیض از فیّاض علی الاطلاق. به تا بقا و دوام شما مطمئن باشید.

وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُ‌: و این خداوند است. اوست بی‌نیاز و به غنای مطلق خود استوار، از مقدمه فوق الذکر به جمله حکیمانه رهبری انقلاب در دیدار با مردم اصفهان بپردازیم که فرمودند: «من فقط به یک نکته مهم می‌خواهم اشاره کنم و آن، امید است، مهم‌ترین ابزار پیشرفت. دشمن از همه توان استفاده می کند برای القای نامیدی، برای القای بنبست و یک جوانی هم که با مسائل دنیا آشنا نیست، گاهی می بینید که تحت تأثیر قرار می گیرد، او هم مایوس می شود، وقتی مایوس می شود. ، کار نمی کند، نیاز به امید دشمن روی امید ملّت ایران دارد. ” فرمایش امام اسلامی بر این سخن پیامبر مهربانی است که فرمودند: امید و آرزو رحمت است برای امت من و اگر آرزو نبود. مادر بچه‌اش را شیر نمی‌داد و باغبان نهالی نمی‌کشت؛ اْأَ ُ َ ِأُ ِأُ َ َ اْأَ َا َ َاِ َ اِ َ َهَا َاغَ شَجَاِ.»

امید الهی عامل پیشرفت انسانی

با جه ه اه ی زشی ن ا ا ا ا ا قشی ی آ س سازه ک ای س اام ق ق ق ظ ب پ ایای گاه گام به آن اشاره به معنی دار و تشریح آن را به بعد می‌پذیرند و همچین نیازی به کلاس‌های درس مدارس و دانشگاه‌های کشور دارند و همچنین انواع القاعده دشمنان بر اذهان جوانان. ض د ا ا که و ا ا اناع ا ا د د یز یز ا ا ه ه ه ب ب ا ای ا ا ک ک ایازی جازی بدین منظور به معرفی فهرستی پیرامون کلید واژه امید می پردازیم؛ علت عدم امیدواری درخداوند، کلید واژه‌های قرآنی پیرامون کلمه امید، رابطه نامیدی با سبک زندگی، واژه امید در احادیث و روایات، نامیدی و رابطه آن با حس‌گرایی، نامیدی و ربط آن با بیمارتنی، آثار ادبیات خانواده بر امیدورزی اعضای آن، تفاوت امید. در انسان کامل با انسانهای عادی، عوارض صفات خبیثه بر روی انسانهای امیدواری انسان، محرومیتهای فرهنگی بر روی امیدورزی قلب انسان، توانمندیهای درمانگری منابع اسلامی جهت یأس و ناامیدی، نحوه درمانگری یأس و ناامیدی در جهان غرب، شیطان و پیشرفت یأس و امیدسوزی برای قلب آدمی، امید در قلب بهشتیان(علیوم یوم العمل غدا یوم الحساب)، علل امیدهای منقطع در انسان، تفاوت امید در قلب انسان با حیوانات، رابطه امید با نیت های آدمی، عوامل وجودی تشکیل امید در انسان، نقش امید در کمال خواهی و پیشرفت. انسان‌ها، علایم رفتاری امید سوخته در میان انسان‌ها (همجنس‌گرایی)، تفاوت‌های امیدهای اختیاری و انتخابی با امیدهای خیالی، رابطه آدمی با عمق امیدواری، علائم رنج ناامیدی در بیماران روانی، تفاوت جنس امید در مردان و زنان، ارتباط محتویات قلب آدمی. با نوع امیدواری آن، علا ئم و مراحل تشکیل امیدهای کاذب در انسان، آثار مواد غذایی بر روی ephemera و امیدواری آن، نقش عوامل جغرافیایی در امیدواری انصاری.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا