اقتصادی

انتقال سهام آذرآب در سفر رییس جمهور پیگیری می شود

گزارشگر یک/مرکزی مان هاه ار اقای اتاد: ه م ا ای ات که ف ا ا ا اسان

حسن میرزاخانی روز سه شنبه ۲۸ تیرماه در جریان بازدید از شرکت تاکا که با حضور معاونت برنامه ریزی و وزیر اقتصادی جهادکشاورزی انجام شد، اظهار کرد: آذرآب عملا به دلیل وجود فقره چک برگشتی و بدهی های غیرجاری در سیستم بانکی و تامین اجتماعی و. .. به یک بن بست رسیده بود که با پیگیری های استاندارد مرکزی بعد از ۲.۵ سال معطلی، از سوی بانک مرکزی مربوط به چک های برگشتی و ضمانت نامه بدهی های جاری برداشته شد.

وی افزود: همچنین با مساعدت صورت گرفته در بانک های استان مرزی ضمانت نامه ۹۰ میلیاردی آذرآب نیز مرتفع و در نهایت منجر به این شد که اجرای قراردادهای ۱۴ گانه با پیمانکار سازمان انرژی اتمی برداشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اقتصادی مرکزی مشخص کرد: ۱۴ فقره قرارداد به ارزش ۷۲ میلیون یورو با روسی منعقد شد که در این جلسه ویژه در سازمان انرژی اتمی با حضور مدیران و مدیران ذیربط برگزار شد.

وی تاکید کرد: آذرآب برای ضمانت نامه مشکل نقدینگی داشت که در این راستا میلیون میلیون تومان از بانک ملی از محل رونق تولید درخواست شد که در حال حاضر منتج به نتیجه نمی رسید و انتظار می رود که این مهم پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی مرکزی مرکزی ادامه داد: آذرآب کپسولوی از مشکل کمشدی مرکزی مرکزی ادامه داد مشکلات دیگر در حوزه کارت بازرگانی و مواد اولیه بلوکه در گمرکد و… است که ارییم

میرزاخانی در هیئت مدیره آذرآب ویژه هیئت مدیره آذرآب نیز گفت: امروز حکم یکی از اعضای هیئت مدیره آذرآب تصویب و منصوب شد و تا امروز ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره این واحد تولیدی منصوب شدند و امیدواریم ترکیب هیئت مدیره آذرآب از نیروهای انقلابی و فنی در حوزه باشد. های مختلف و با ایجاد، خواسته ما در ابتدا اجرای قراردادها است. هدف ما این است که در سفر هیئت دولت به استانیم انتقال سهام یانگ کشاورزی امو یی شاورزی میک هدف ما این است که دولت به استان بشود.

رضایی، مدیر بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: در قانون، رفع موانع تولید به این معنی است که بانک حق بنگاه داری ندارد و دارایی های مالکیت خود را باید بر اساس یک جدول زمان بندی تعیین شده ظرف یکسال به فروش برسانند و این دارایی ها باشد. می تواند ملک یا سهام یک شرکت باشد.

وی با اشاره به بانک کشاورزی حدود 27 درصد سهام آذرآب را در اختیار بیان می کند: در قانون ذکر شده است که اگر بانک نتواند دارای ظرف مدت یکسال بفروشد، با جدول زمان بندی تعیین شده، تا 55 درصد مشمول مالیات می شود. که این یک منع قانونی برای سرمایه گذاری در این حوزه و افرایش سرمایه گتذاری در شر.

ض ایی اض: از م هی اهی و و و و ن آذ ا ا ا ا ات ات اات زیای یای ی ای ی ی ی ی ا ان ا و و. این برنامه است که شرکت به مپنا یا سازمان انرژی اتمی می شود، که در این راستا ما قول می دهیم که مجموعه فروش سهام را دادیم تا آسیب ببیند از طرفی با توجه به این قانون اگر بانک قصد دارید سرمایه داشته باشید، حتما باید تصویب شود. سران قوا را داشته باشد.

وی بیان کزد: در خصوص تسهیلات نیز بانک نمی تواند به شرکت آذراب کمک کند و این مهم نیز نیازمند تصویبه سران قوا است چراکه آذرآب جزوه شرکت های تابعه می شود.

رضایی ادامه داد: با توجه به سفر ریاست جمهوری به استان در روز جمعه و برنامه بازدید ایشان از آذرآب، در همان روز برگزار شد، این سهام در یکی از دو شرکت دیگر یا مجموعه های دیگر، نهایی و دستوری در این رابطه از رئیس جمهور برگزار شد. جمهوری اخذ شود.

ی افز: با ه ی ای ح هز از زار زار ییایی قف، ا ا ا ا ا ا ا ا ر ه هاد ای یاد یف ش.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا