عمومیگزارشگر کسب و کار

انواع بلبرینگ صنعتی

بلبرینگ صنعتی از هر نوع می‌توانند نقش مهمی در این قطعات داشته باشند، با پتانسیل استفاده در سایر تجهیزات و قطعات صنعتی.

استفاده از بلبرینگ صنعتی با بارهای مختلف و انواع مختلف برای کاربردهای مختلف در هر صنعت حائز اهمیت است.

یک خریدار به راحتی می تواند با توجه به نیاز خود از انواع بلبرینگ الکتنو استفاده کند.

برای اینکه بتوانیم هر یک از این یاتاقان ها را شناسایی و استفاده بهینه کنیم، باید هر یک از این برندها را به اندازه کافی بشناسیم.

به این ترتیب ما می توانیم مواد مناسب برای برنامه خود داشته باشیم.

همانطور که همه می دانند، یاتاقان ها برای تحمل بار در محورهای مختلف استفاده می شوند. برای واردات قطعات صنعتی با ما تماس بگیرید.

شامل بارهای شعاعی، بارهای محوری یا هر دو به صورت بارهای محوری شعاعی، پیش بارها و نیروهای گریز از مرکز که هر کدام بر اساس نوع یاتاقان به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

بار شعاعی:

این بارها موازی با شعاع یاتاقان و عمود بر محور شفت هستند که مقدار نیروی وارد شده را به طور مساوی به قسمت های غلتشی منتقل نمی کنند، اما فشار شعاعی بر دایره a- داخل یاتاقان وارد می کنند که بار را منتقل می کند. به حلقه بیرونی از طریق قطعات نورد می شود

آنتن محوری:

بارهای محوری، به عنوان یک قاعده، موازی با محور شفت هستند که به عنوان نیروی محرکه عمل می کند. این بارها واکنش هایی هستند که از محور شفت به عنوان یک چرخ دنده مخروطی خارج می شوند.

یک بار محوری توزیع بار متعادلی دارد. زیرا به قطعات متحرک نیروی یکسانی وارد می کند.

بار اول:

آنها با رهاسازی از پیش تعیین شده روی یاتاقان هستند که می تواند ظرفیت بار را افزایش دهد

در بسیاری از مواقع، اگر شرایط بارگذاری و مکان تغییر کند، بیشترین دقت را در اجرا دارند.

پیش بارگذاری ها معمولاً در برابر لغزش بیش از حد محافظت می کنند و سفت تر هستند.

نیروی گریز از مرکز:

نیروی گریز از مرکز تأثیر مستقیمی بر عمر یاتاقان دارد.

در عین حال از سرعت چرخش برنامه استفاده می کند. این نیروی گریز از مرکز باعث چرخش مواد می شود، حلقه داخلی مجموعه های نورد را می چرخاند و حلقه بیرونی مجموعه های نورد را در امتداد قوس دایره ای بلبرینگ گسترش می دهد.

بار محوری و شعاعی (بار ترکیبی)

بارهای محوری و شعاعی به طور همزمان با یکدیگر عمل می کنند.

به طور گسترده ای برای حمل بارهای مخلوط در غلتک های تک ردیف، دو ردیفه و مخروطی استفاده می شود.

دکمه بازگشت به بالا