اقتصادی

بایدها و نبایدهای اینترنت کودکان

یک کارشناس حوزه ارتباطات و اطلاعات فناوری اطلاعاتی است که برای اینترنت کودکان ارائه سرویسی است که والدین امکان کنترل، نظارت و مدیریت فرزندان خود را داشته باشند.

به گزارش گزارشگر یک، جستجوی اینترنت امن برای کودکان از سال‌های قبل ارائه شده است. به گونه‌ای در دولت قبل درباره اینترنت کودکان نوجوانان گفته شده است از تهدیدهایی که در خانواده‌ها وجود دارد، بحث کودکان برای مسائل غیراخلاقی است که می‌خواهند و جست‌وجو کنند و یک عبارت در گوگل ممکن است عبارت نامناسبی را نشان دهد. بنابراین راه‌اندازی سیستم اینترنت کودک در دستور کار قرار می‌گیرد زیرا ممکن است گوگل برای سالم‌سازی فضای مجازی با دولت همکاری کند اما موتورهای جست و جوی بومی این نیاز را برطرف کند. در حالی که اطلاعات آنها قابل مدیریت و سالم سازی است.

هفته گذشته اما در جلسه کمیته راهبری سند حفاظت از کودکان در فضای مجازی به اطلاعات میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری، رونمایی از طرح اینترنت کودک و نو۶وان (.

در این جلسه عیسی زارع‌پور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با فضای مجازی در حوزه کودک و در فضای مجازی حوزه بسیار مهمی است اما آن‌چنان که باید و شاید به آن پرداخت نشده است گفت که برای محافظت از کودکان در فضای مجازی قریب به دو صورت می‌شود. دهه‌هایی است که در دنیا دنبال می‌شوند و در اواخر دهه‌های اخیر و اوایل دهه نود هم‌فعالیت‌های خوبی در کشور انجام می‌شود، سپس در ادامه هشتم به این حوزه توجه می‌شود و انجام می‌شود یا کافی نبوده یا با تغییرات فرهنگی کشورمان نبوده است.

بر اساس تکالیف در نظر گرفته شده در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی یک محیط امن در فضای مجازی برای فراهم کردن کودکان تا آن‌ها کمتر در محتوای محتوایی ایجاد شود. نامناسب قرار؛ تکلیف دیگر وزارت ارتباطات در این سند این بود که محیط امن با سن و سالی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد را فراهم می‌کند که با همکاری خیلی خوب خانواده‌های ارتباطی کشور و در رأس آن‌ها از تلفن همراه این امکان فراهم می‌شود.

در همین رابطه محمد کشوری – کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات – در گفت‌وگو با گزارشگر یک گفت: این طرح از این جهت است که کودکان سرویس‌های مناسب را می‌دهند و به خانواده این اختیار را می‌دهند که اینترنتی را برای فرزندان خود فراهم می‌کنند، اقدام به خوبی کنند. است؛ مشروط به اینکه شامل سایر طبقات اجتماعی باشد.

وی افزود: همین که برای کودکان سرویسی با حق انتخاب پدر و مادر باشد، به عقیده شخصی من اقدام بسیار خوب و لازم را در عین حال از نکته مهمی که باید انجام دهد. طبعا کودکان از ویژگی مهمی برخوردار است که این سایت‌ها را به اصطلاح لیست سفید را تکمیل می‌کند و در اختیار والدین قرار می‌دهد اما این اقدام باید بگونه‌ای باشد که والدین این لیست را کم و زیاد کنند و امکان ویرایش داشته باشند.

کشوری در ادامه سخنانش تشریح کرد: اختیار و کنترل نباید از پدر و مادر گرفته شود. گروهی از کودکان این است که سرویسی اینترنت را می دهد که والدین امدکوان را کنترل می کند. نای ا اکان ت ایجاد که با حاک ه های ه جای و ا ا ا ا ا ا ا ف ف ف پروم عای سای ساخ خاخ کان قار. اما اینکه سایت‌هایی باشند که خیال والدین راحت باشند، خوب است و در این زمین مشکل دارند.

ای کاش اس زه اطات و اط اطاط ق اس ی ای ی آن ک ص اص و صای یعنی بر مدیریت و نظارت والدین به عبارتی حاکمیت این امکان را فراهم می کند تا پدر و مادر ها آن‌ها را کم یا کیا.

ی با یا ای ب ااق ه واق ی ای ای های بای ک ای ا اب ا اس ا ا: رای چهای ه اط جدا از طراحی که باید جذاب و مناسب باشد، در مرحله بعد از این خانواده‌ها هستند که باید قانع شوند که طرح کودکان اینترنتی خوب و مناسب باشد تا درنهایت فرزندان آن‌ها از این استفاده اینترنتی باشند.

کشوری گفت: همچنین نقش صدا وسیما در این موضوع بسیار مهم است؛ أاه یکی از شک ی ای ات سای خیای خی اخی گ زی زی زی ل م اد ماد واد واه وای یات ا اس در واقع صدا و سیما باید یک برنامه مستمر و منسجم داشته باشد که سواد خرداد ه‌ها را دن مایی کند. طا اگ ه ی جای ه ه گاه ش ش ه ه ه خ خ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی خ خ خ هیچ ق ی ار ا ؛ ؛ ؛ بدین ترتیب باید در صدا و سیما و رسانه‌ها به این صورت تبلیغات را انجام دهند.

این کارشناس معتقد است اجرای طرح اینترنت و نوجوانان کوتاه مدت نیست و همه می‌دانند که کودکان از سایت‌های اینترنتی استفاده می‌کنند، مناسب کودکان و طبعا اگر مورد استفاده قرار گیرند، مضر خواهد بود اما درنهایت در صورتی که تمهیداتی ایجاد شود که خانواده و کودکان از اینترنت مناسب استفاده شوند. کنند، مفید خواهد بود.

با راهان زی ی ای و و جان (س ۴۵۶ ۴۵۶) ه اکان بای خان ا ه ز ز از زان کان فضازی فاه: نخست با شماره‌گیری #456*، دوم از طریق سایت و سوم از طریق اپلیکیشن 456 این امکان را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند تا دسترسی کودکان و نوجوانان خود را به اینترنت با سن و شرایط هر کدام تعریف و مدیریت کنند. به این منظور چهار سطح دسترسی در قالب چهار رنگ سبز، سفید، زرد و نارنجی تعریف شده است که فعلا رنگ سبز (برای کودکان زیر 5 سال) در اپراتورها فعال می شود و به زودی دسترسی ها نیز تعریف می شود.

همچنین یک امکان و بهتر شدن در قالب دیگری فراهم می‌شود که پدر و مادر می‌توانند چه سرویسی را انتخاب کنند، چه سایتی یا چه اپلیکیشینی را برای کودکان فعال انتخاب کنند و برای هر کدام از اعضای خانواده می‌توانند سطح ویژه را انتخاب کنند. وی را تعریف کنند. کار دیگری هم به‌مرور تکمیل می‌شود که نمونه آن‌ها در اروپا فعال می‌شود، ارائه خدمات ایمن به خدمات پایه و مهم مانند موتورهای جستجو و دانش نامه‌هاست تا از طریق آن کودک در فضای مجازی نامناسب قرار گیرد که این خدمات در قالب سایتی از هفته گذشته است. در دسترس مردم قرار گرفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا