فرهنگی

بحث دربارۀ مبانی و شیوه‌های پژوهش در فارسی

نشست نقد و بررسی کتاب «مبانی و شیوه‌های پژوهش در زبان و ادبیات فارسی» نوشتۀ قدرت هریو شیوه‌های پژوهش

به گزارش گزارشگر یک، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه (۲۸ تیر) ساعت ۱۵ به نقد و بررسی کتاب «مبانی و شیوه‌های پژوهش در زبان و ادبیات فارسی» نوشتۀ قدرت‌الله طاهری اختصاص دارد که با حضور علیرضا محمدی‌کله‌سر و مولف می‌شود.

عاقه دان یان ی ای ر ر از ازاگ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ش ش ک آن ا ال گ آن گ او ی ای یای رای آپای آپای آپای

افزون‌براین، در خبر برگزاری این نشست آمده است: با وجود سنجش «علمی» همه امور، ازجمله جلوه‌های گوناگون هنر و در عصر حاضر، پره‌ای از استادان با تجربه، در «علم» بودن ادبیات و نیاز به کارگیری روش‌های علمی در پژوهش‌های ادبی. دارند دارند. در این اثر، مولف ضمن طرح آموزش اصول بنیادین تحقیق به پژوهشگران جوان، اعم از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری «زبان و ادبیات» کوشیده است از «عملیت» ادبیات با استفاده از مبانی نظری و روش های متداول دیگر دانش ها دفاع کند. کتاب‌هایی که تاکنون در این زمینه نوشته‌ شده‌اند، اغلب در باب «شناخت مراجع ادبی و مقدمات پژوهش» هستند و تاکنون شیوه‌ها و اصول بنیادین پژوهش در ادبیات کاویده‌ نشده و محققان بزرگ ادبیات معاصر نیز تجربیات پژوهشی خود را به کتابت در نیاورده‌اند تا به صورت مدون به نسل های بعد از خود منتقل شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا