فرهنگی

بخش بین‌الملل سینما حقیقت جدی‌تر برگزار شود

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در جلسه شورای سیاست گذاری شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» گفت: جشنواره بین الملل «سینماحقیقت» تأثیرگذار و با توجه به منطقه سینمای مستند برگزار می شود.

به گزارش گزارشگر یک به نقل از واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز توسعه سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اولین جلسه رسمی شورای سیاست گذاری شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینمااحقیقت» پنجشنبه ۱۰ شهریورماه با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان در مرکز توسعه برگزار شد.

ئی ازان ی ای ج:: جشاه «یاقیق» ه وان ع راد یاد م یای م ی ای ا، ت یای یای یاگ هاد کش کش. به دلیل ماهیت این نوع آثار، تصویر ایران امروز را می‌توان از طریق مستندها به جهان امروز می‌توان از جهان به دلیل دانست. تصویری رنگارنگ از اقلیم‌، فرهنگ، باورهای دینی و آیین‌های بومین، تصویری که هم تصویری که تصویری است. سینمای مستند ایران در سال‌های اخیر، همراه مردم و در مهمترین رویدادها و نقاط عطر راه شس.

خزاعی تاکید کرد: بخش بین الملل این دوره از جشنواره بسیار است. با عادی شدن شرایط، امکان برگزاری جشنواره ارائه می‌شود و امیدوارم بخش‌هایی از مکان‌های شرعی انجام شود طرح بر سینمای مستند منطقه، بخش مهمی از برنامه این بخش است. سینمای ایران در همه زیرمجموعه هایش از جمله سینمای مستند، در آسیا و منطقه موقعیتی خاص دارد و برای ما مهم است که جشنواره «سینماحقیقت» انعکاس صدای سینماگران طراز اول حوزه مستند باشد. به سینمای که با ما اشتراک فرهنگی، دینی و ریشه‌های مشوترک دارند، باید به سینمای با ما اشتراک فرهنگی،

ئی ازان خش یگ ز از خاش گف: تام باص یای و یاگ از ز از ز آه از ااز انایی ایی. موفق در مرکز گسترش این ارتباط دو سویه وجود دارد در «سینماحقمدووت» از این یبضاعت.

وی ادامه داد: توسعه عدالت فرهنگی و توجه به فیلمسازان استانی، از اولویت‌های سازمان سینمایی است که در جشنواره شانزدهم «سینماحقیقت» مورد توجه قرار می‌گیرد. آنچه ما باید در سازمان و زیر مجموعه‌ها انجام دهیم، اطلاعات بخشی و توجه به اخلاق، امچه ما باید در سازمان و زیر مجموعه‌ها انجام شود. سینمای مستند در این زمینه می‌تواند از سینمای داستانی،تر قدم بردارد.

سازمان سینمایی گفت: احیای جشنواره‌های مستند منطقه‌ای می‌تواند برای نمایش و عرضه آثاری باشد که به هر دلیلی به جشنواره «سینماحقیقت» راه نیافته‌اند، اما می‌توانند در بهترین‌ها شاهد و ارزیابی شوند.

در بخش دیگر جلسه هر یک از اعضای پیشنهادها و نکاتی درباره این دوردو، وایژگی کطرو. رضا خوشدل راد و امین قدمی نمایندگان صنوف در شورا هم به طور ویژه به همراهی اصناف سینمای مستند در جشنواره «سینماحقیقت» اشاره کرده و مسائلی را در این باره بیان می کنند.

ح اصای ز ازای راه اه ه ه ه ک آکان آ ی و: از ای ی ی ای مایش آثار فای هاه جه ه زه فک ر ب ااه جش کاهه هه ا اس ا ا ا ه ه و ه اه ا ام ا ا ی ب ای یژه ش. ما در سینمای مستند می جدا برای جهان پیشنهاد تازه داشته باشید، فرصتی تان ار سین ار سین

ه ی ش ش ش ض پژ هش د ی ی ش ش ش ش ش ه: پژ ر یای م ه اه ه ز زای زاز زار ف. از ی جه جه اتا، یای یان و ای ز از و م یشایش ط آث آث آث ا ا ق ه ای ای ای از ااه باه.

سید سلیم غفوری با تاکید بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی در جشنواره «سینماحقیقت» گفت: کارگاه‌ها با موضوعات مختلف از آسیب‌های سینمای مستند، می‌توانند زمینه انتقال دانش و تجربه را فراهم کنند. از سویی باید به این موضوع بپردازیم که گونه هایی که کمتر در آن قرار می گیرند، زمینه می شوند، بهتر است به ارائه تصویر ایران در آثار بیشتر توجه کنیم. پیوستن رسانه‌های و پخش برنامه‌های تلویزیونی مربوط به جشنواره «سینماحقیقت» بایم زورتر زودتر شیست رسانه‌ای و پخش برنامه‌های تلویزیونی شنواره

قادر آشنا همچنین بر روی موضوع توجه به استان‌ها و هنرمندان استانی در داوری و هیئت انتخاب‌ها گفت: تعیین دبیر برای سه دوره متوالی جشنواره، کمک می‌کند تا برای هدف‌گذاری‌هایمان زودتر به نتیجه برسیم.

محسن یزدی درباره تولیدی با معنا و مفهوم بر اندیشه صحبت کرد و گفت: سینمای مستند از نظر فنی و تکنیکی بالا رفته، اما در تولید معنا و فکر مشکل داریم. تولید ما به جای جشنواره‌ها باید به این معنا باشد که معنی شنو و بر اساس باورها تولید ما به جای جشنواره‌ها باید به این معنی تعریف شنو و بر اساس باورها باشد. این یک مطلب و مطالب جدی است.

رضا خوشدل راد با اشاره به مهم و نقش صنوف سینمای مستند گفت: باید اعضای صنوف را جدی بگیریم و زمینه فعالیت و حضور در شکل عادلانه برای همه فراهم شود. امید که این تفاهم و همراهی در جشنواره امسال هم محقق شود.

امین قدمی با اشاره به ایجاد فضای نقد و گفتگو در جشنواره «سینمااحقیقت» گفت: هیئت‌های انتخاب و داوری از مسائل مهمی هستند که روی آنها بسیار است. خ ات که ف هی هیاهی جشاه ه ه زان طاز ال ای و ا ا د ، ، ا ا ا اض افزایش تعداد اعضای هیئت انتخاب، احتمال خطا را کاهش می دهد.

محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره و عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در پایان جلسه در خلال قدردانی از اعضای شورا و توجه رئیس سازمان به جشنواره «سینماحقیقت» گفت: پس از موفقیت در جشنواره پانزدهم، یکی از برنامه‌های ما این است که به اکران و تدوین مستند به شکل جدی و حرفه ای فکر کنیم. برگزاری جشنواره و نمایش آثار در آن، تنها هدف غایی ما نیست. ن از هیاهی اضای ر ا ا ا ای یات ج ات و وار ب ث ی و و ز ک سود شا اس اف.

در پایان این جلسه محمدرضا اصلی، قادر آشنا، سیدسلیم غفوری، مهدی مسعودشاهی، محسن یزدی، محمد حمیدی مقدم، رضا خوشدل راد و امین قدمی اعضای شورای سیاست گذاری در این دوره جشنواره، احکام خود را از رئیس سازمان دریافت کردند.

شانزهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰۱ با دبیری محم شانزهمین

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا