اقتصادی

بخش خصوصی در ارائه نظرات خود به مسئولان تعارف را کنار گذارد

گزارشگر یک/خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: بخش خصوصی از نظرات ارائه شده باید تعارف را کنار بگذارد و در جایی که نظر کارشناسی، باید واضح و روشن آن را به انتقال کند.

غلامحسین شافعی امروز، 28 بهمن ماه، در مراسم افتتاحیه قرارگاه مشترک حمایت و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی که در محل اتاق مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در مدت زمان طولانی با کارآفرینان و صنعتگران کشور دیدارهایی داشته اند. در یکی از این دیدارهایی که به نوبه خود برای صنعتگران و خلاقان خود برای اهمیت دادن به آنها کار می کنند، 2 نکته کلیدی از طرف آنها توصیه می کنند که البته قبل از این هم بارها بر آن تاکید شده است اما به آن عمل نمی شود.

وی افزود: نکته اول که بسیار کلیدی است، این است که در مدیریت اقتصاد یک کشور به عنوان یک نقطه پنهان وجود دارد و اکثر مشکلات هم از آن ناشی می شود، یک راهبرد صنعتی در کشور نیست. رهبری در سخنرانی‌های قبل نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. مسئله دوم که آنها بسیار بر آن تاکید کردند این بود که مدیریت جامع شو متمرود شواهدی رادر اوتاکید انجام دادند که آنها بسیار بر این تاکید کردند. همه ما به خوبی می‌دانیم این مسائل بر سرنوشت اقتصادی کشور تأثیرگذار است. آنچه ما وجود داشته باشد این است که تصمیم بگیریم و قدرت هادروش وصمیمداوگیر را بگیریم این تصمیمی است که تصمیم گیرنده است که باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بیان کرد: بخش ویژه در همکاری با باید نهایت همکاری صادقانه را داشته باشد زیرا هر زحمتی که می کشد، در راه رسیدن به اهداف اقتصادی اقتصادی است.بنابراین بخش خصوصی باید جلودار این حرکت باشد. اگر موضوعی اتفاقی رخ دهد از یک ضایعه جلوگیری می‌شود و آوای دوری از آزمون اگر موضوعی باشد اکنون فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. امروز برای حل مشکلات اقتصادی کشور قوای سهگانه به ویژه قوه قضاییه پای کار آمده است و بخش ویژه هم آمادگی کامل برای همکاری با قوای سهگانه را دارد. امید است این حرکتی که با پایان میمون بیانجامد آغاز شد و بتواند شکل‌گیری کند شرم‌آور به پایان شرید است

شافعی بیان کرد: ارزیابی عملکرد قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی خراسان رضوی باید در اولویت قرار گیرد تا اگر نیاز به اصلاحاتی در فرآیندهای مربوط به آن باشد، این مسئله انجام شود.

در ادامه رضا جمشیدی، دبیر قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی، اظهار کرد: قرارگاه سه سطح مردمی، ستادی و دستگاه های عملیاتی پیش بینی شده است. در سطح ستادی شورای راهبردی قرار دارد. همچنین شورای مشورتی در این قرارگاه پیش بینی شده است که متشکل از نخبگان تو اساتید شون. ستادها و کارمندان زیادی در این سطح دیده شده است.

وی اضافه کرد: در سطح عملیاتی نیز هفت قرارگاه شامل قرارگاه‌های کشاورزی و امنیت غذایی، قرارگاه صنعت، معدن، تجارت، قرارگاه مسکن و زیرساخت، قرارگاه اقتصادی، علمی، فرهنگی و زیارت، قرارگاه و قرارگاه تامین مالی و قرارگاه تامین مالی و قرارگیری در نهایت قرارگاه مردمی و تشکل های استانی شکل گرفته است. موقعیت قرارگاه مردمی تشکل های اقتصادی با کانون اتاق بازرگانی مشهد تشکیل و مشهد تشکیل و ساماندهی تشکل های مردمی تشکل های مردمی تشکل های مردم افزایی بین تشکل های مردمی است.

پس از وی محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: ویژگی خاصی دارد که این ایده را به خود جلب کند. در خراسان رضوی عوامل بازدارنده‌ای وجود دارد که باید به صورت ریشه‌های شکافته شو مطلب بعدی این است که لازم است دبیران قرارگاه ها از فعالان بخش خصوصی و اخد ار البیار باشد.

علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اظهار کرد: در جهت کاربردی کردن سند قرارگاه مشترک حمایت و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی و این که این اسناد مدارهای توسعه ای استان را مشخص کند، مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز خواهد بود. از فعالیت‌های این قرارگاه حمایت کرده و امید است این قرارگاه منتهی به ارشد اقرارگاه امایت کرده و امید است.

وی افزود: در این سند شناسایی منابع مالی جدید در استان و توجه به تخصص و تیافتن تکول رژید رکی وی افزود:

آذری بیان کرد: امروز به دنبال رشد اقتصادی هستیم. آنچه باعث رشد اقتصادی و توسعه می‌شود، همین تدابیر خواهد بود. همه تحریمها باعث تلخکامی در اقتصاد کشور شده و کام مردم را تلخ کرده اما مطمئنا با این همتها با رخدادها شاهد رخدادهای بزرگی بوده است. قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی سند بسته ای اندی پیشنهاد می شود در راهبردهای این قرارگاه مانند حفظ و نگهداشت واحدهای تولیدی، فعال سازی واحدهای راکد و … ذیل قرارگاه مقر یل قرارگاه مقر یکسری کارگروه عملیاتی تعریف شود.

غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز اقتصاد را یکی از مهمترین دغدغه های مدیریتی حال حاضر کشور و جامعه دانست و افزود: تمام موضوعات از جمله مسائل اجتماعی و … به اقتصاد پیوند خورده است. تشکیل قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی خراسان رضوی طرح خوبی بوده است و ما از این طرح حمایت می کنیم و غیر از این هم راهی از این هم راهی نیست. به همین جهت بخش خصوصی باید از ایجاد کمال استفاده را داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه این بخش درد و این درد و ما نیز قرار است از این موضوع حمایت کنیم، مشکلات قرارگاه مزبور با خود بخش خصوصی است. در واقع در درجه اول بخش خصوصی و دستگاه های دولتی باید کار را مدیریت کنند اما اگر بخش های خصوصی و دولتی با مشکل مواجه شوند، در صورت نیاز به کمک گستری نیز خواهند کرد. خاص باید کمال استفاده از حضور استان خراسان رضوی در قرارگاه را داشته باشد. همچنین بهتر است گاهی اوقات عناوین و مسایل دیگری به این قرارگاه اضافه شود تا مشکلات رفع شود و همچنین بهتر است گاهی اوقات عناوین و مسایل دیگری باشد.

در این جلسه با تصمیم یعقوبعلی نظری سه معاون نیز به عنوان ترور مانده تسها قرارگیار در این جلسه با نظر معاون شنوان تسه قرارگاه در این جلسه با تصمیم یعقوبعلی نظری سه معاون

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا