اقتصادی

بدهی روسیه کاهش یافت – گزارشگر یک

نخست وزیر روسیه می‌گوید که دولت خارجی روسیه را در نیمه اول 2022 یک سوم که به خارجی پرداخت کرد.

ه گزاش ایا ه ز ز ز یز یز یخ یخ یخ یخ ، ، ، ا ا ا اعام

میشوستین گفت: «میزان بدهی خارجی دولت یک سوم کاهش یافته است که یک جزء مهم برای حمایه

نخست‌وزیر روسیه در نظر داشت که عملکرد بودجه ۶ ماه اول سال جاری مناسب است.

چنین با سریع دولت با حمایت فعالانه رئیس‌جمهور، از جمله بسته‌های کمکی در نتایج برای آسیب پذیرترین خانوارها، صنایع کوچک و متوسط، شرکت‌های سیستمی و بزرگی از صنایع به دست آمده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا