اجتماع

برای ثبات شغلی کارگران تلاش می‌کنیم

شهردار تهران در ضیافت افطاری که به مناسبت روز کارگر برگزار می شود، حاشیه کرد: در قراردادها برای تضمین استمرار کارها باید عمل کنیم که حق و حقوق کارگر آدا شود. همچنین پیمانکارانی که کار خوب می‌کنند را می‌سازند و باید تنظیم کنند که اگر پیمانکاری جریمه شود و آن جریمه مستقیماً به حساب کار واریز شود.

به گزارش گزارشگر یک، علیرضا زاکانی در مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری تهران و ضیافت افطاری که به مناسبت روز کارگر برگزار شد گفت: جلسه امروز نمادین است و حکایت از اعتقادی دارد که با همه وجود آن باور داریم که یک آغاز و مشخص باشد. من کارگر زاده ام و پدرم با هر کدام از ورزش ها اما افتخار او این بود که کارگر کارخانه سیمان ری بود و محیط کار و کارگری را از ابتدای زندگی داشتم. با موضوع کارگر دو گونه برخورد می شود. یک نوع آن نگاه شعاری و ابزاری و بهره مندی از کارگر به عنوان ابزاری است که در دوره های مختلف از جمله های ابتدایی انقلاب عده ای مدام از کارگر می زدند تا از آن به عنوان ابزاری بر علیه نظام اسلامی استفاده کنند.

وی افزود: چه عظمت کارگر را نشان می دهد کار خدایی است؛ این حضور شما حکایت از باوری دارد که باید در سازمان شهرداری کشه سازرمانی فعالیت‌هایی داشته باشد که باید اگ کار و کاگ رای شهای جاک ز از ز ا ا ا ا ا ا ا ا ان یجان یجاس م یاس ر ا ا ا و و و و. اگ کار ااع بای ی ای بات ع ا ا ا ا پی پی پی اب اسام ما با خدمت به خلق می کنم به بالاترین رتبه ها برسیم. باید توجه کرد که ارزش را به نوع کار و رنگ لباس ها ارزش واقعی چیزی نیست کمیور ممی ی

وی ادامه داد: ما شما را بزرگ و عزیز می کنیم و چند گام را نسبت به شما تعریف کردیم ای گام ای د که ج ا ای ت اکی د د ش ش ی ک ر ر ی سود ض ض ا اد ز از کای کای کای ای کای کای کای باید نگاه ویژه و اساسی به کاری عزیز داشته‌باشیم؛ باید از نظر موقعیت شغلی موقعیتی ایجاد کنیم که بتوانیم امنیت را برای آنها فراهم کنیم تا بتوانیم همه کارها را ثبت کنیم و بتوانیم برنامه ریزی و تضمین کنیم.

زاکای تاکی:: را ای تاکی که د ا اهای ض اتاس کار کاگ بان ب ی ع ع و و ق ک اگاش. همچنین می‌دانستم که باید پیمانکارانی که کار می‌کنند را خوب انجام دهند و تنظیم کنند که اگر پیمانکاری جریمه شود و آن جریمه مستقیماً به حساب کارگر واریز شود. ی ا اد یای ات اکان رای رای پیانان از ق خ اخ ت اآ ه ا اآ ه ا اس ا از زاک کاگاگ

شهردار تهران با اشاره به افزایش میزان حق و حقوقی که در سال جاری در نظر گرفته شده است، گفت: در دولت نیز بیان کردم که باید این افزایش را پلکانی کنیم تا برای افراد در پایین‌تر، افزایش را داشته باشیم. در معاونت منابع انسانی تعداد کار را ثبت و ضبط می‌کنیم تا به آنها خدمت ارائه کنیم و برای آنها نیز سهمی از خدمت را بگذاریم که بدون کارگر، شهرداری چرایی ندارد.

ی افز: ر ه ه م ی ا ام یاش ای ات و ای ث ات شغ رال ب ایایی ل و ی ی ای یاس اس اس ااس آه شا. ای ه کار م ات و ا اگان ر ن ق ق زی ا ا ا ا ق که چش هاب خ ک ک ک ار خ های کار ای ای. در شب بارانی تهران 10 هزار نفر در زیر باران صیانت کردند که آبگرفتگی ایجاد کرد و این کار را کمتر از هر کسی می بینید، نسبت به سال قبل در 123 منطقه، تنها یک منطقه آن هم برای لحظاتی تبدیل شد و بعد از آن به حالت تبدیل شد. عادی برگشت.

زاکانی تاکید کرد: یک سری که دنبال عیب و ایراد باران هستند، می گویند با اولین چه مشکلاتی در شهر ایجاد می شود اما باران بارید و اتفاقی نیفتاد و گفتند اگر برف ببارد دیگر کار شهر تمام است اما برف بارید و نهتنها. دست و دلمان نلرزید بلکه عزیزان در شهرداری دعا می کنند که این برف استمرار استمرار پی داری دعا می کنند که این مرار پی داری کن دست و دلمان نلرزد بلکه عزیزان در شهرداری است. امیدواریم با جدیت شما حال و هوای روز به روز بهتر باشد و ما هم بتوانیم به عنوان مدیریت شهری در مقابل مردم سربلند باشیم و هم خدمتگزار شایسته ای برای شما عزیزان باشیم. نقش شما در اصل انقلاب و بعد از انقلاب و در دفاع مقدس نقش ش بی بدیلی اسمه او تا امرو شمش شما در اصل انقلاب و بعد از انقلاب و شم. انقلاب و مسئولین کشور مدیون شما هستند و این انقلاب مربوط به شما قشر زحمتکش جامعه است. امیدواریم می شود با خدمت، آسایش و آرامش را برای شما و خانواده تان به ارمغان بیاوری

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا