عمومی

بررسی حقوقی آخرین راه استقلال برای کسب جام طلایی از سازمان لیگ

اسال ه ه ه ه یک فص ه ک ک ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ا ا ا ا ا ا ی ی ان پ اب ه ه ه ه ج ش اش ش اش ش اش ش اش ش اش مهم ترین رکوردی که استقلالی ها در طی ۲۹ بازی اخیر به نام خود ثبت کرده اند، رکورد هم رکورد است آن ها ۱۹ برد و ۱۰ تساوی کسب کرده اند و حالا این شانس را دارند تا با نباختن در دیدار هفته پایانی لیگ مقابل نفت مسجد به اولین تیمی در تاریخ لیگ برتر تبدیل شوند که فصلی را بدون شکست به پایان رسانده است.

حالا ای ال ی ا ا ا ک ک ا ا ا اد ا ات هادار شگاس طاس یاه ی ای ای اه هام هایی ی ای جام طلایی برگرفته از آن چیزی است که در فصل ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ در لیگ برتر انگلیس برای تیم آرسنال اتفاق افتاد و این تیم با پشت سر گذاشتن فصلی بدون شکست، قهرمان این رقابت ها می شود و به جای جام نقره ای مرسوم، جام طلایی می شود. ازآن خود کند.

در این خصوص، حجت الله بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد که چون در مسابقات آیین نامه، جام طلایی پیش بینی نشده، پس نمی تواند به استقلال چنین جامی را اهدا کند. حرف بهمنی درست است چرا که در ماده ۴۸ آیین نامه برگزاری مسابقات، صرفا صحبت از اهدای جام و مدال و حکم قهرمانی به تیم قهرمان شده است و نکته ای در خصوص قهرمانی بدون شکست و جام طلایی ذکر نشده است. اما ر ن ا ا ا ا ا ز ز ز ز ز ز ز ز ی ی ی ی ی ی که ط آیی ن شاه ر اشاه قار ا ​​ان.

این ماده می گوید: «در صورت تصویب آیین نامه یا مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، توسط سازمان لیگ در هیئت رئیسه سازمان مطرح و بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون. فوتبال ایران تصمیم گیری شد و این تصمیم نهایی و پایان یاوفته اسمیم گیری خواهد شد و پایان یاود و قابل اعترا خواهد بود.

بنابراین، باشگاه استقلال می تواند از سازمان لیگ بخواهد تا در هیئت رئیسه این سازمان مورد بررسی قرار گیرد تا شاید از طریق آن امکان انجام این جام خاص به قهرمانی در این فصل فوتبال ایران فراهم شود. جامی که قطعا پیش شرط آن نباختن استقلال در دیدار هفته است. یای کهالا با غ دای از زازی ه و و ه ا اد پیش ی ب ا ا ی ی قیق قیقا زار خاه.

۲۵۴ ۲۵۱

دکمه بازگشت به بالا