عمومی

بستری ۲۶ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم کرونا در فارس – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، علوم پزشکی شیراز صادر کرده است: از ابتدایی ترین دانشگاه این ۶۰ بیماری، دو میلیون و ۴۲۲ تست تشخیص مولکولی و سریع در آزمایشگاه های استان تهیه می شود که با بررسی نمونه های انجام شده، ۶۶۱ آزمایش می شود. هزار و 949 بیمار شناسایی شده است.

از مجموع تستهای انجام شده از ابتدایی13، یک میلیون و 8 هزار و 471 تست تشخیص مولکولی بوده است که 533 هزار و 212 مورد بیمار مثبت قطعی شده است، همچنین از آغاز طرح شهید قاسم ابتدایی سلیمانی حاج 428 هزار و 951 مورد سریع تست می شود. انجام شده و ۱۲۸ هزار و ۷۳۷ بیمار شناسایی شده است.

با بستری ۲۶ بیمار جدید طی ساعت گذشته، هم اکنون ۱۷۸ بیمار مثبت و مشکوک در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۲۴ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی می‌شوند.

ر س اع گذش ، ، ج ن شیاشی از ک ۱۹ فاس گزاش ه و ج اخان زاشی ز از ک ز اب اف ای ت اک هز اک.

ه ز از ابای شی ی ای تاک ت اک ۶۵۳ هز هز هز ا ا ا ا ا ه ۱۹ ی ه ه ی اه ز از زات زان یزاز یزاز یزاز یزاز یزاز.

در حال حاضر حاضر مجموع تعداد دُز تزریق واکسن در شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با احتساب چهار دُز، به هشت میلیون و 286 هزار و 321 دُز رسیده است که از این تعداد سه میلیون و 434 هزار و 850 دُز نوبت اول است. ، ه ی و هز هز هز و ۹۰۹ ت ، یک و ۵۷۵ ۵۷۵ هزار و ب م و و هز هز هز ی ی ی ی ی ا اک.

دکمه بازگشت به بالا