عمومی

بس نور امید آمد – گزارشگر یک

عید آمد و عید آمد
بس نور امید آمد
با لطف خداوندی
ایام سعید آمد

مقبولی طاعات است
کآن مغز عبادات است
از خالق خود می بیند
کو اهل افاضات است

اکبر و عظیمی تو
تو صاحب جودی تو
غفران ز تو و تقوی
اهل جبروتی تو

بر حق چنین روزی
کان عید است و بهروزی
از بهر موبایل
فتح است و فیروزی

هم بر نبی و بر آل
ذخر و شرف مالامال
اکرام و مزیدش کن
هر ماهی و در هر سال

داخل بنما ای دوست
در کاری که آن نیکوست
این بنده مستضعف
با خون و رگش، هم پوست

خارج بنما اما
از هر بدی ام مولا
آنسان که برون کردی
پیغمبر و آلش را

بر احمد و آل او
همیشه درود ز هر سو
ما را بنما پیرو
باز دار ز خلق سو

ای خالق هستی ها
منت بنما بر ما
ده ما بهین چیزی
مثل صلحای ما

ای رب تو پناهم ده
فوزی و فلاحی ده
آنسان که بهین خاصان
ترسند ز دل و دیده

این خواست”رضا” از تو
خواند به قنوت نو نو
در حین صلات عید
آنکو که کم است از جو

دکمه بازگشت به بالا