ورزشی

بهای متخصص به تخصص اوست نه گرایش سیاسی‌اش

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، در گزارش رویه و مشی ریاست قوه قضاییه طی ۱۵ ماه گذشته در نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با اقشار مختلف مردم و نخبگانی کشور، پنجشنبه (۲۸ شهریور) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با گروهی از متخصصین و نخبگان. حوزه های مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و پزشوک.

قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به مثبت و نافذ برگزاری نشست های هماندیشانه و گفت وگو با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی، اظهار داشت: از تیرماه سال گذشته که رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه شده است، به صورت پیوسته و مستمر برای برگزاری جلسات برگزار می شود. هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف مردمی و نخبگانی اهتمام داشته‌ام و اعتقاد دارم که این دسته از جلسات دارای نتایج نافع و نافذی می‌باشد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، اظهار داشت: خداوند به آنها بندگانی را می دهد که بشنوند سخنان و انتخاب کنند. همین امر وحیانی، بیانگر ارزش و اهمیت بسیار بالای استماع سخنان و انتخاب احسن آنها است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح لوازم و اسباب یک فرآیند گفت‌وگومحور پرداخت و بیان داشت: سعه‌صدر و مراقبت از ظرفیت بالا، یکی از اصلی‌ترین لوازم شرکت در یک فرآیند گفت‌وگومحور است. انسان باید همه اقوال و سخنان را بشنود و گرایش ها فکر کند و جناح بندی هاود نایاسی تاثیری باشد. فقط شنیدن کافی نیست، بلکه مباحث و تضارب نیز لازم است. همین مباحث و تضارب آراء و افکاری است که باعث رشد و تعالی می شود. در این روند مباحثه و تضارب آراء نیز حتماً نابردباری و انگ زدن و خشونت کلام و تندخویی جایی ندارد و لازمه آن سازوکارها و تعیین مبانی و شاخص های مربوطه است.

محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی از یک فرآیند گفت‌وگو فرد فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را برگزینند و میان سخنان و نظر صواب و کلام و عقیده ناصواب و مغالطه‌آمیز قدرت تمیز و تشخیص داشته باشید. ر ز از ف ذک ش ای باز ب ش ش ش ت ی و و و و و و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه.

قوه قضائیه در همین راستا بیان کرد: باید باب گفت‌وگو را در کشور بسط و رئیس گسترش و گفت‌وگومحوری و تضارب آراء و افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. این مقوله باید در میان همه اقشار و احاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود. از کسب و بازاریان تا نخبگان و دانشگاهیان و صنعتگران؛ قطعاً این روند، امری دستوری و فرمایشی نیست و اختصاص به یک مقطع زمانی خاص دارد ه اقشار و آد ب عکس

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله کارآمدی و انتخاب و انتصاب متخصصین برای تصدی و پیشبرد امور و نخبه‌پروری، اظهار داشت: باید مقوله کارآمدی و تخصص‌گرایی را در متن و بطن جامعه بین‌دازیم و تثبیت کنیم. وقتی که به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن تخصص و مهارت و تجربه در هر حوزه و زمینه‌ای به اظهارنظر بپردازند و این انتظار را داشته باشند که به حرف و نظر آنها جامه عمل پوشانده شود، همان امر بیانگر آن است که در جامعه ما جا دارد، تخصص‌گرایانه است. نیفتاده است.

ئی ه قض اییه ه ی ای ش ش اشاه که ب ار ا ا ک اآ و د ا اف اه ز ای و و و ِشک اِشکال اسایی ک ؛ آیا در کشف افراد نخبه و نابغه مشکلی وجود دارد؟ آیا مشکل در میدان نیستن به آنهاست؟ آیا مشکلی برای عدم تلاش و پشتکار آنها وجود دارد؟ آیا در امر حمایت از آنها عیب و نقص وجود دارد؟

محسنی اژه‌ای در ادامه اشاره به مبحث کارآمدی و تخصص‌گرایی و نخبه‌پروری، گفت: به فرض مثال زمانی که در انتخابات از ناحیه فردی می‌شود، کمک مالی می‌شود. سمت و منصبی است؟ آیا آن می‌تواند بدون توجه به مقوله تخصص‌گرایدرد ام فرد هم حزبی به ارم مصرد ارم یای می‌تواند بدون توجه باشد.

رئیس قوه قضاییه افزود: اینکه بگوییم متخصصان از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، یک متخصص بواسطه خود در حوزه و رشته باید در جامعه شود و ارزشیگذا باشد گرایش و سلایق سیاسی و فکری یک متخصّص به جای خود. اما ارزش و بهای یک متخصص در جامعه باید به تخصص او در حوزه باشد.

وی در ادامه به موضوع بسیار بااهمیت و امنیت در مورد مختلف فردوی، اجتماعی، اق ت… آشه و ی یان: ه مااق ه ج ج و ا اقار ق ا ام، و و ف و و ز ی ی و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و. در موارد خاص، بارها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که شش معترضین ردا انایم اغتش. همچنین معتقدیم که دلایل این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و اگر به دنبال منشا مشکل نرویم دوباره تکرار می‌شود و ایرادات کار را در هر بخش و ساختاری و کارکردی که وجود دارد رفع می‌کند. اما ح حال جای جاص هی ای غاغ ه ایجاد اخال گی ر و و و و و ک ار و ام و جای وای وان.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد مقوله بسیار مهم و تاثیرگذار است و استقلال کشور به نوعی به این مقوله می‌پردازد. فلذا باید زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند و برای افرادی که می‌خواهند سرمایه خود را به کشور منتقل کنند و در مقررات داخلی، در کنار کمک به پویایی و تقویت اقتصاد و تولید ملی، نفع و سود شخصی نیز ببرد، تمهیدات لازم را فراهم کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشوری که برای بازگشت به میهن خود ابتدایی هستند، گفت: در تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا یکی از اولویت‌ها را فراهم می‌کند و می‌خواهد بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد که در این مورد. زمینه نیازمند کمک همه دستگاه ها هستیم.

دستگاه با اشاره به جنگ اقتصادی به ایران رئیس جمهور از ناحیه دشمنان تولید می شود، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی واقعی باید جهش و تقویت بنیه را در اولویت قرار دادن و در این شرایط اقتصادی از امکانات موجود نیز بهره ببریم. یکی از این امکانات موجود، ایرانیان دارای تخصص مقیم خارج از کشور است؛ باید برای جذب آنها برنامه و ایده و ابتکار داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه مشخص کرد: ما در دستگاه قضایی برای کمک به روند مولید ناماریح کرد: ما در دستگاه قضایی برای کمک ما درصدد آن هستیم که صاحب یا بنگاه تولید کننده مرتکب آلوده یا جرمی هستیم، در عین مبارزه با حیث مبارزه با مفاسد، تمهیداتی را ایجاد کنیم که در آن کارخانه یا بنگاه مزبور صدمه و آسیب وارد شود. نشد برخی از شما متخصصان نیز که در مقوله‌های اقتصادی و صنعتی دارای ایده و تخصص هستند، می‌توان در این امر خطیر ما را کمک کرد و ما را از کمک و نظرات شما می‌کنیم.

محسنی اژه‌های در پایان با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی برای برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با موازین و مقررات قانونی، تصمیم‌گیری کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی با ترتیباتی که در قانون مشخص شده است، مثبت و نافعی را از جنبه‌های گوناگون دنبال می‌کنند. دارد ممکن است عوارضی نیز بر آن مترتب باشد؛ در اینجا متخصصان مربوطه می‌توانند ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود را در باب به‌مصرف‌رساندن مزایا و رسیدگی به دادگاه‌های علی‌النی و رفع عوارض و معایب، به ما در دستگاه قضایی ارائه‌دهنده آن‌ها و اطمینان داشته باشند که ما پذیرای این ایده‌ها و نقاط نظر باشد. .

دکمه بازگشت به بالا