اقتصادی

بیت‌کوین رکورد تاریخی ثبت کرد

رمزارز پیشگام جهان در روند نزولی شدید خود در تلاش برای یافتن پشتیبانی است.

ه گزاش ایا و ز ز از ، ، ی ب ا ا ا ا ه ش ق م م ا ا ا ا ا ا د ر ا ا ا ا اس.

تاک ای از اال یش از ز هز ار ا ای از ازش ا ز ز اهش و از ب از ب ا ای

بیت‌کوین با وجود ضررهای قابل‌توجهی که هنوز ضعیف است به نظر می‌رسد. آسیبی که به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد شده توسط مارپیچ مرگ ترا لونا شن تردکاو اس کی بی آسیبی که بی

اگ یشگایشگ terraform ب ا ا ک های ج نارا رای دار دار ی ا اس م ا ا اکای ب ازادات اماتات اساج اساج اساج اساج اساج اساج اساد اماداد شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد در حالی که حجم آن در سراسر جچنار هم‌چنار، همچنان شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

در واقع، به نظر می‌رسد بیت‌کوین در موقعیتی نامطمئن قرار دارد و سرمایه‌گذاران علاش است. سطح 29هزار دلار به‌عنوان پشتیبان برای 9 هفته حفظ می‌شود، اما اگر بیتکوین چنین جایگاه حیاتی را از دست بدهد، نزول 22 درصد به سمت میانگین متحرک 2000 هفته در حدود 22 هزار و 300 دلار احتمالاً پیدا خواهد شد.

با وجود بزرگی زیان‌هایی که بیت‌کوین در 9 هفته گذشته با منطقان آشنا شده‌اند که منطقی هستند که بیت‌کوین در آن وجود دارد. اگ ای ب اش ی ب ای ر ا اع ۳۱ ۳۱ هزار لار هان پش ه ه ت ی ی ت ا اایه یهان آاه ه بازاه ک. غلبه بر چنین مانعی ممکن است باعث افزایش فشار شود.

ج ازش بازار ازهای ای حال حاض ۱ ۱ ی ل ا ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ه ق ق ۴ ا ا اس. در حال حاضر ۴۵.۲ درصد کل بازار ارزهای

حجم بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۹.۳۰ میلیارد دلار است که ۲۰. ج ک ا ار م ای غی م ح ضال ح ا ا ۵ ی لاد اار ات ۱۰ ۱۰ ز ز از ب ار ار ار ای ای زه از. حجم تمام سکه‌های پایدار کنونی ۵۰.۷۱ میلیارد دلار است که ۸۵.۵۰ تدرصد از کل هشم حجم تمام سکه‌های اکنون ۵۰ است.

به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت 10:25 صبح به وقت شرقی)

این رده دارای تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین

قیمت: ۳۰ هزار و ۳۱۷.۴۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۵۹ درصد افزایش

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: 0.24 درصد افزایش یافته است

۲- اتریوم

قیمت: هزار و ۸۸۶.۸۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۰۴ درصد افزایش

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: ۷.۳۳ درصد کاهش

۳- باینس کوین

قیمت: ۳۱۶.۹۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۶۲ درصد افزایش

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: ۱.۹۹ درصد کاهش

۴-

قیمت: ۰.۹۹۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است

۵- سولانا

قیمت: ۴۶.۱۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۹.۲۶ درصد افزایش

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: ۱۱.۶۲ درصد کاهش

۶- کاردانو

قیمت: ۰.۵۱۵۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۱.۹۳ درصد افزایش

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: ۴.۷۲ درصد کاهش

۷- ریپل

قیمت: ۰.۰۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر ۴.۸۱ درصد کاهش یافته است

۸- پولکا دوت

قیمت: ۱۰.۳۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۶۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۱۹ درصد کافزایش

۹ – یو اس دی کوین

قیمت: 1.00 دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد افزایش یافته است

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: 0.00 درصد افزایش

۱۰- دوج کوین

قیمت: ۰.۰۸۴۴۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۵۷ درصد افزایش

تغییرات قیمت یک هفته اخیر: ۱.۳۰ درصد کاهش

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا