فرهنگی

تائید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی توسط فارابی

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از آغاز ثبت نام درخواستان تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانی فیلم اول در باشگاه کارگردان‌های فیلم اولی‌ها بنیاد سینمایی فارابی خبر داد.

به گزارش گزارشگر یک، حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ضمن اشاره به آغاز ثبت نام تیر و پروسه تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی‌ از ۱۱ ماه از طریق سامانه باشگاه فیلم اولی‌های فارابی اظهار داشت: با توجه به روندی که تصمیم به تایید تصمیم گیری حرفه‌ای کارگردانان فیلم می‌کند. اولی‌ به بنیاد سینمایی فارابی، طراحی طراحی بود که هم نیازمند افراد واجد شرایط ساخت فیلم خدماترسانی کند و هم استعدادهای موجود در سراسر کشور را شناسایی و به سینمای حرفه‌ای کشور معرفی کند. ر هاساساه اراز تای تای فهای کاگ کاگ ا ای ی اشگ شگ ا ای های

وی با اشاره به تصمیم قبلی شورای مدیران سازمان سینمایی در سپردن مسئولیت تائید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی به بنیاد سینمایی فارابی مطابق با اختیارات رئیس سازمان و حسب اسناد بالادستی و آئین‌نامه‌ها از دبیرخانه استقرار، صلاحیت حرفه‌ای کارگردان فیلم اولی در فارابی خبر داد و اعلام کرد: مرحله اول تایید صلاحیت درخواستان کارگردانان فیلم اولی از تاریخ هید ه.

ایل بیگی در ادامه تاکید کرد: با اصلاحاتی که تأیید می کند صلاحیت حرفه ای کارگردانان فیلم اولی است که برای مجموع فعالیت های فرهنگی و هنری افراد به تجارت ویژه می پردازند که آنها در تولیدات کوتاه، مستند و غیرقانونی مورد توجه قرار می گیرند که این دستورالعمل ها را بر روی سامانه مذکور در بر می گیرد. می شود.

معاونت سینمایی از ویژگی‌های استقرار این دبیرخانه در بنیاد سینمایی فارابی را در بررسی صلاحیت‌ها، شفاف‌سازی روندها و فرآیندها و عدالت اجتماعی در زمینه ایجاد مساعد برای همه استعدادها برای ورود به سینما به عنوان انجام می‌دهد.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ادامه داد: سابق بر این افراد که تهیه‌کننده و سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملاً از چرخه ورود به سینما باز می‌شوند، حتی اگر از استعداد بودند. لیکن در روند پیشرو بنا بر آن است که از جریان سرمایه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری وجود ندارد، همه افرادی که استعداد فیلمسازی در کارگردانی دارند، می‌توانند از شرایط ورود به سینما بهره‌مند شوند و از اینرو راه‌اندازی دبیرخانه تأیید صلاح‌حرف‌های کارگردانان فیلم اولی در بنیاد سینمایی فارابی را داشته باشند. شعار تبلیغات اجتماعی دولت و سازمان سینمایی دانست.
ایل بیگی در پایان بیان کرد: تایید صلاحیت حرفه‌ای امری جدا از روند تصویب فیلمنامه‌هاست و در واقع هر فردی که ورود به صحنه کارگردانی برای اولین بار است ابتدا باید در شورای ذیل این دبیرخانه تصمیم بگیرد و سپس می‌تواند مانند سایر کارگردانان برای تصمیم‌گیری فیلمنامه باشد. خود به ارشاد مراجعه کند.

سفارش این خبر، ساخت فیلم اول می‌شود با مراجعه به لینک https://fcfaval.ir/instruction.pdf پس از مطالعه دستورالعمل و با توجه به شرایط مندرج در آن به سامانه مراجعه کنید.ا

ابتدا باید در سامانه فرآیند عضویت طی شود و پس از انجام مراحل آن، با استفاده از اطلاعات وارد سامانه می‌شوند و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام می‌کنند. در نهایت پس از ثبت درخواست، صلاحیت درخواست بررسی شده و به اطلاع رسانی میشو.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا