اقتصادی

تاخیر در پرواز برای ایرلاین‌ها ضرر اقتصادی دارد/ علت تاخیرها باید به مردم اطلاع‌رسانی شود

رئیس سازمان دولتی کشور با بیان اینکه هیچکس در مجموعه ایرلاین‌ها به‌دنبال پرواز با خطر نیست، می‌گوید برای اینکه شرکت‌ها از نظر اقتصادی ضرر داشته باشند، می‌گویند که چرا باید شفاف شود و به مردم اطلاع‌رسانی کند.

محمد محمدی‌بخش درباره خطر پرواز در شرکت‌های هواپیمایی به گزارشگر یک گفت: موضوی ریک ایما، سازمان همگانی با زنجیره‌ای از تعیین و استفاده است، بخشی از آن آب، بخشی از خرابی و تعمیرات هواپیما، بخشی نیروی انسانی، بخش فرودگاهی و امنیت است و موضوعات مختلف دست به دست هم می‌دهد.

وی ادامه داد: سازمان به‌عنوان نهاد حاکمیتی تشخیص می‌دهد که این مهم، با توجه به شرایط خارج از رخداد یا شرایط درونی عامل آن بوده است، عامل انسانی عامل آن یا عامل غیرانسانی بوده است. زای که ا ا عال اسای باث ت اخی و و ا ا ا اس ب قض ایی گی و و قض قض ایی باه ضای.

معاون راه و شهرسازی بیان کرد: اگر فردی کاری انجام دهد که باعث بروز نارضایتی شود، در صورتی که این موضوع خارج از وزیرش قوانین و مقررات و اختیارات باشد، حتما باید به نهادهای ذیربط قضایی معرفی شود و پاسخگو باشد. برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های قضایی به این موضوع وارد می‌شوند و می‌گیرند و این موضوع را حتماً به این معنا نیست که آن فرد محاکمه می‌شود، بلکه ادله‌اش را ارائه می‌کند که یا پذیرفته می‌شود یا اگر متخلف باشد، برایش حکم صادر می‌شود. .

محمدی‌بخش با بیان اینکه مرجع رسیدگی به موضوعات هوایی، سازمان سازمان کشوری است، اضافه می‌کند: در حوزه جرم یا اتفاقی در حوزه عامه رخ می‌دهد که در آن صورت دستگاه قضایی وارد می‌شود. برای سازمان همگانی تفاوتی بین این‌که ای‌لاین‌های خصوصی یا دولتی وجود ندارد و حتماً صورت می‌گیرد و سازمان بدون اغماض به این موضوع ورود می‌کند.

وی همچنین می‌گوید: این خطاها چندین بار است و ما هم باید تلاش کنیم در حوزه فرودگاهی شفاف و روشن اطلاع‌رسانی کنیم، تا تعمیرات، انسانی، آب و هوا و هرچه را که در این چرخه منجر به تغییر می‌شود، صادق به مردم گزارش کنیم. فکر کردن اما باید این موضوع را پذیرفت که هیچکس در مجموعه ایرلاین به‌دنبال پرواز با ضرر نیست، زیرا برای شرکت ضرر اقتصادی دارد، ما هم بدون تعارف و رودرباستی، چرا که هر چه باشد بیان می‌کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا