عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوع روایت از مبانی فکری انقلاب در کتاب «نیم قرن تا ناکامی»، چهره‌ای از مبانی شهادت و واقعه عاشورا ارائه می‌کند که روایتی توأم با خشونت از این سوگواری ارائه می‌شود و در این زمینه به دنبال فضاسازی علیه مفهوم شهادت و عاشورا است تا مبانی فکری انقلاب را زیر سوال ببرد.

هم‌چنین درباره این ادعا که امام راحل (ره) به مجاهدین خلق (منافقین) وعده سهیم شدن در قدرت را داد باید اشاره کرد که خود آنان (منافقین) چنین ادعایی ندارند که در دیداری که در نجف با امام راحل داشته‌اند، چنین وعده‌هایی را گرفته‌اند، شما می‌گویند. چطور چنین ادعایی می‌کنید؟ روابط اقتصادی رژیم شاه با اسراییل از جمله دلایلی بود که آنها از تغییر رژیم پهلو آان واط اقای گ بای ب د شاش و ا اسای و ا ام اد ای

در این کتاب رونین برگمن تلاش کرده تا با تصویرسازی ادعا کند که اِد شم رچیم آن میم پهلوی ی در این کتاب رگمن تلاش کرده تا با تصویری. ای اص ای ی زی زی زی م ه هان اداها ه ای و ات و ی ا ا ا ا ا طی طی آ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.

این کتاب اطلاعات درباره خصوصیات اسراییل نسبت به رژیم پهلوی دارد. در این کتاب می توانم روابط اسرائیل را با رژیم پهلوی ببینم در سه بعد از تعریف می توانم این روابط تجاری را با رژیم غذایی رژیم صهیونیستی ببینم. این رژیم در آن زمان مخالف بودند. بعد از سوم این رابطه با اطلاعات این کشور با آمریکا در منطقه و با همکاری رژیم پهلوی بوده است که هر سه مورد نشان‌دهنده موقعیت‌هایی است که وجود رژیم پهلوی به نفع اسراییل ایجاد می‌کند.

آنچه در این کتاب ارائه شده است هم ترجمه اصلی کتاب و هم نقدی بر آن است که می‌کند تا در یک شیوه تناظری ادعاها و روایات مغشوش و ناروای نویسنده کتاب اصلی به‌خوبی پاسخ دهد که می‌تواند به یک روش تازه برای نقد در امر انتشار کتاب در آن کمک کند. نظر قرار گرفتن.

* سخنان بیان شده در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا ناکامی» نوشته عباس سلیمی نمین

دکمه بازگشت به بالا