استان ها

تصادف منجر به فوت دراستان چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری گزارشگر یک استان چهارمحال وبختیاری، دکتر محمود شمسی پور دهکردی سرپرست اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت:آبان ماه حوالی ساعت 14 بعدازظهر واژگونی پیکان در کانون جونقان به فارسان روبه روی کشتگاه جونقان باعث 4نفر و فوت 1 نفر شد، که پس از اطلاع از مرکز دیسپچ اورژانس استان آمانس 19. اورژانس به محل حادثه تبدیل شدند

آنها افزودند:4فر از سرنشینان که دچار آن شدند پس از انجام روش درمانی مناسب جهت انجام اقدامات درمانی تکمیلی توسط عملیاتی اورژانس پایگاه های جونقان، فارسان 2 و شلم به بیمارستان سیدالشهدا فارسان انتقال یافتند.

به گفته وی: در این حادثه یک نفر در صحنه تصادف جان خود را ازدست داد.

دکمه بازگشت به بالا